Výstraha meteorologů: blíží se další velmi vydatné deště

Čtvrtek, 18.6.2020

Český hydrometeorologický ústav vydal na čtvrtek a pátek do 18:00 hodin pro Olomouc výstrahu před velmi vydatnými dešti s úhrny nad 40 mm/6h nebo nad 60 mm/24h. Při těchto deštích se dá očekávat zvýšený odtok vody z krajiny, průtoky vody přes komunikace či zanesení komunikací unášeným materiálem. Mohou nastat problémy typu snížené viditelnosti a aquaplaningu, hrozí zhoršený odvod srážkové vody kanalizací.

V důsledku vydatných dešťů hrozí také podmáčení půdy a následné sesuvy a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Při silném dešti doporučují odborníci snížit rychlost jízdy autem a jet velmi opatrně. V době platnosti výstrahy není vhodné vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Vhodné naopak je omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.

Vzhledem k očekávaným srážkám a nasycenosti území může docházet u vodních toků k překročení 1. SPA. Doporučujeme vyvarovat se koupání, plavání, jízdy lodí a pohybu v korytě toku. Podle prognózy CHMU se očekává, že vodní tok Morava dosáhne maximálně I. stupně povodňové aktivity. Informaci budeme dále upřesňovat podle vývoje situace.

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)