Podzemí pod kinem Central: studna, která možná pamatuje útulek pro malomocné

Pátek, 15.4.2016

Čtyřicetikubíkový rezervoár vody se nachází přibližně v místech pod plátnem bývalého kina Central. Tento důmyslný odvodňovací systém dostal současnou podobu při stavbě kina v roce 1926, studna ale může pocházet ze středověku, kdy zde stával útulek pro malomocné a špitál.

„Je to sofistikované odvodňovací zařízení,“ řekl na adresu systému kanálů a proláklin archeolog Národního památkového ústavu Richard Zatloukal. Podle něj je celé Michalské návrší pramenitou oblastí. „Ve většině domů v okolí jsou středověké studny, často tesané ve skále. Od devatenáctého století zpravidla neudržované,“ poznamenal Zatloukal. Je možné, že i zde byla ve středověku studna. 

Archeolog nebyl schopen určit, zda odvodňovací zařízení pochází z doby stavby, nebo vzniklo už ve středověku. Může za to kombinace štol ve skále a zděných ramen. Jejich délka je od čtyř do deseti metrů. „Cihly jsou již strojově pálené a jsou zcela zachovalé, odpovídají zhruba třicátým létům minulého století,“ uvedl Richard Zatloukal.

Podle technika Muzea umění Dušana Sapary se obrovský rezervoár naplní puklinovou vodou zhruba za deset dnů. Nyní by k lepšímu komfortu pro zdivo stačilo vyčistit jímku a zprovoznit čerpadlo.

Útulek pro malomocné, špitál svatého Ducha a trestnice

Bývalé kino Central, které je již řadu let mimo provoz, a někdejší budova Správy městských kin jsou dnes součástí Muzea umění. Tyto prostory dnes stojí před celkovou rekonstrukcí. „Po generální opravě střechy a nové fasády hlavní budovy muzea počítáme s rekonstrukcí kina. Měla by se uskutečnit v budoucích dvou letech,“ potvrdil ředitel Muzea umění Michal Soukup. Náklady se mohou pohybovat kolem třiceti milionů korun.

Budova Muzea umění sice vznikla ve druhém desetiletí 20. století, navazuje ale na mnohem starší zástavbu. Na omto místě, kde byl předěl mezi Předhradím a královským městem a kde stávala až do konce 18. století tzv. Nová brána, vznikl nedaleko židovské části města (dnešní Univerzitní ulice) již v roce 1246 útulek pro malomocné. Útulek pak byl ve 14. století přebudován na špitál svatého Ducha s kostelem a hřbitovem. Celý tento středověký komplex staveb včetně gotického kostela byl zbořen roku 1843. Na jeho místě byl v letech 1843 – 1845 vystavěn v pozdně klasicistním duchu koncipovaný soubor budov trestnice okresního soudu.

Tato pozdně klasicistní budova byla zcela radikálně přestavěna v letech 1915 až 1916 ve stylu pozdní secese. Z původní podoby se v névé budově zachovala jen půdorysná dispozice stavby. Autorem pozdně secesní přestavby je Jaroslav Kovář starší, sochařskou výzdobu vytvořil Moritz Lau z Mnichova. reliéfy, které mohou dnes Olomoučané vidět na průčelí budovy, připomínají historické využití těchto objektů jako středověký špitál a pozdější trestnici. Později, ve dvacátých letech 20. století byl objekt znovu přestavován a rozšiřován, a právě při té příležitosti vzniklo i kino Central.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)