Krásné sluneční hodiny z olomoucké radnice zmizely před skoro sto lety

Čtvrtek, 8.9.2016

Znáte sluneční hodiny na olomoucké radnici? Že ne? Není divu, když ze zdi radnice před skoro sto lety zmizely. Je to určitě škoda. 

Svého času jsem pojal smělý plán zmapovat všechny olomoucké sluneční hodiny. Záhy jsem však zjistil, že už se touto bohulibou činností zabývali jiní. A to důkladně, tímto jím velice děkuji, ušetřili mi tím opravdu hodně času (odkaz zde http://theses.cz/id/b731vi/Priloha_10_Katalog_slunecnich_hodin.pdf). Nicméně jedny hodiny mi v tomto výčtu chybí, pro mne vlastně ty nejdůležitější, proto tento příspěvěk věnuji právě těmto, dnes už zaniklým slunečním hodinám - na olomoucké radniční budově. V uvedeném seznamu slunečních hodin je sice radnice zmiňována, bohužel však samotné hodiny nejsou nijak specifikovány. Proto si pojďme přiblížit, jakou podobu tyto sluneční hodiny měly a kde se vlastně na radniční budově nacházely.

Od starověku lidé řídili svůj den jen podle výšky slunce nad obzorem a noční hodiny nepočítali, protože po setmění končil veřejný život. Přesné měření času začalo až vynálezem slunečních hodin, který se přičítá řeckému filozofovi Anaximandrovi, žijícím v 6. století před naším letopočtem. Nevýhodou slunečních hodin byla jejich závislost na slunečním svitu, tedy na pěkném počasí. A chtěl-li někdo vědět kolik je hodin, musel se jít podívat ven. Naopak výhodou byla nezávislost slunečních hodin na lidech. Měřily čas podle neměnných přírodních zákonů. Nepředbíhaly se ani nezpožďovaly, nemusely se natahovat a neohrožovala je únava materiálu. Existovaly i měsíční hodiny, využívající měsíčního svitu, ale ty používali především středověcí astronomové a astrologové.

Olomoucká radniční budova na Horním náměstí byla od jejího postavení na začátku 15. století středobodem veškerého městského dění. Jednak zde zasedala městská rada, která přijímala a vydávala všechna pro město důležitá rozhodnutí, zároveň ale byla tržnicí díky kupeckému domu, který se nacházel v severním a jižním křídle budovy. I když to žádné zdroje nezmiňují, tak už v té době se dá předpokládat, že se na budově nacházely sluneční hodiny, dokonce ještě před postavením orloje a věže s hodinovým strojem. Podle pohybu slunce byly sluneční hodiny umístěny na jihozápadním rohu budovy tak, že jejich jedna polovina byla na západní straně a druhá na jižní. Jejich středověkou podobu neznáme, tyto hodiny měly čistě praktickou funkci, pro kronikáře, malíře a další to tedy byl objekt zcela nezajímavý. Jistě to ale byla šikmá železná tyč s jednoduchým číselníkem, vyznačeným na zdi radnice.

Teprve ve druhé polovině 19. století, za Rakousko-Uherska, byly tyto sluneční hodiny zrekonstruovány, dány do štukového rámu a barevně vyvedeny tak, aby symbolizovaly tehdejší politickou situaci. A z dobových fotografií a kreseb se konečně dovídáme, jak tyto sluneční hodiny vypadaly. Na levé, západní straně byla nahoře polovina černého rakouského orla s písmeny F. J. (Franciscus Josephus), v dolní části sedící stařec, pravou paží se opírající o kosu a v levé držící obrácenou vyhaslou pochodeň. Na pravé, jižní polovině hodin byla polovina červenobílé šachované moravské nebo olomoucké orlice s písmeny M. T. (Maria Theresia), v dolní části byla sedící žena držící hořící pochodeň. Je pravděpodobné, že žena symbolizovala život a muž smrt. Obě poloviny tvořily celek, pokud jste se na ně dívali od tehdejší Terezské (dnes Pavelčákovy) ulice. Na jižní a západní stěně, ve druhém patře mezi okny, se ještě nacházely další, menší sluneční hodiny, měřící a označující pouze délky dní a nocí.

V roce 1918, po vzniku samostatného Československa, bylo likvidováno a ničeno vše rakousko-uherské, tedy i tak nenáviděné symboly tohoto mocnářství. Stejný osud bohužel postihnul i sluneční hodiny na olomoucké radnici, které byly neuměle zatřeny. Jen štukový rám ještě po dlouhá léta napovídal, kde se tyto hodiny po celá staletí nacházely. Dnes už není na budově radnice po těchto hodinách ani památky. Často se v dnešní době volá po obnově olomouckého orloje, osobně bych se rád přimluvil alespoň za obnovu radničních slunečních hodin. Budově by jistě slušely náramně. Jen prosím žádné politické symboly, tím by byly opět odsouzeny k zániku. Kdyby se dbalo především na jejich praktickou hodnotu a funkci, tak věřím, že bychom měly sluneční hodiny na radniční budově na Horním náměstí dodnes.

Fotogalerie: 
Autor: 
Čenda Šopek