Prvorepubliková idylka na náměstí. Před jakými bankami se procházeli Olomoučané?

Úterý, 11.4.2017

Půvabný obraz olomouckého akademického malíře Františka Hoplíčka z dob první republiky připomíná zajímavý fakt. I když si dnes občas naříkáme, že je na Horním náměstí až moc bank a málo obchodů a kaváren, banky zde bývaly už dávno před námi. A to v dost silném zastoupení.  

Na obrazu malíře Hoplíčka vidíme jihozápadní roh Horního náměstí, ústící do Pavelčákovy ulice. Na rohu, kde je dnes galerie Mona Lisa, sídlila Živnostenská banka, filiálka olomouc, jak je z obrazu na první pohled patrné. Před bankou se prochází klasická sestava olomouckého obyvatelstva - voják na koni, nyní už nikoliv C.K. jezdectva, ale v uniformě českolovenské armády a spokojení měšťané včetně dámy v módním kostýmku s ušlechtilým psem, chlapíka s povozem i o poznání modernějšího a asi i movitějšího šoféra luxusního vozu a někde mezi nimi je určitě i kněz nebo alespoň řádová sestra. Od Nové Ulice a zemské nemocnice přijíždí Pavelčákovou ulicí tramvaj. Krásná idylka. Která mimo jiné připomíná právě i fakt, že v centru města byly peněžní ústavy vždy samozřejmostí. Kolik bank tedy v centru města bylo? 

Podívejme se na o něco mladší dokument, záznam návštěvy prezidenta Edvarda Beneše v Olomouci v roce 1946. Na záběrech z Horního náměstí uvidíme zřetelně čtyři bankovní domy - Ústřední záložnu rolnickou, Moravskou banku, Živnostenskou banku a olomouckou filiálku Spořitelny. Na Horním náměstí bývala banka ještě v domě číslo 8, konkrétně Olmützer Kreditbank, velká banka Union (Böhmische Union-Bank) sídlila i v domě číslo 27 (dnes sídlo pošty). Za první republiky sídlila banka také v rohovém domě, kde na náměstí ústí dnešní ulice 28. října (dnes prodejna textilu Camaieu). Takže lze v dobách habsburské monarchie i první republiky v samotném centru města na Horním náměstí napočítat přinejmenším šest či sedm peněžních ústavů.

Jak vidno, dnešní doba se čtyřmi či pěti finančními domy na Horním náměstí na tom tedy není o nic hůře... Nicméně, zrovna třeba ta zmíněná Olmützer Kreditbank bývala v domě číslo 8 současně s oblíbenou kavárnou Grand. Ideální kombinace :-)

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)