Cesta pro radost, aneb jak Marie Terezie s manželem navštěvovali Olomouc

Středa, 31.5.2017

Cesta pro radost neboli Lustraiss, tak se jmenovala cesta, při níž Marie Terezie navštívila v roce 1748 Olomouc. I tento název svědčí o tom, že Olomouc byla pro panovnici oblíbeným cílem. Pro jejího manžela Františka Štěpána Lotrinského se jednalo o již druhou návštěvu Olomouce, o tři roky dříve se zde totiž během týdenního jednání setkával s polským králem Augustem III. V roce 1754 pak Marie Terezie i s manželem dorazila do Olomouce znovu, protože ji zajímal stav olomoucké pevnosti a chtěla být přítomna vysvěcení Sloupu Nejsvětější Trojice.

Na speciální stránce, věnované olomouckých archiváliím, byly nyní zveřejněny velmi zajímavé dokumenty, které ilustrují průběh státních návštěv a jednání v Olomouci v průběhu 40. a 50 let 17. století. Čtenář se dozví, jak probíhalo diplomaticky důležité setkání manžela Marie Terezie Františka Lotrinského s polským králem, který chtěl habsburské panovnici pomoct v obranném boji proti agresivnímu pruskému králi, dočte se z dobových zápisníků i to, co která princezna snídala a jak bylo panstvo v Olomouci ubytováno či oblečeno. Další dokumenty i ilustrace ukazují inspekční návštěvu z roku 1748, kdy energická panovnice kontrolovala výstavbu bastionové pevnosti. Dozvídáme se, že při každé návštěvě města Marie Terezie zavítala k hrobu mučedníka Jana Sarkandera, který se nacházel u dnes již neexistujícího kostela Panny Marie na Předhradí, a další zajímavosti. Mezi dokumenty je i část libreta opery Ignáce Plumlovského, napsané přímo pro návštěvu Marie Terezie na Klášterním Hradisku. Olomoučané Marii Terezii měli rovněž rádi, její portrét nakonec zdobil i barokní podobu slavného orloje. 

Arcivévodkyně půjde ve stopách své (prapraprapraprapra)babičky

S kladným vztahem Marie Terezie k Olomouci a s nynějším výročím 300 let od jejího narození souvisí i Tereziánské slavnosti při letošních Svátcích města Olomouce. Tereziánské slavnosti se konají v sobotu 3. června, v jejich rámci bude v Olomouci nejen Marie Terezie v podání herečky, ale i reálná potomkyně královny, arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská. Ta přijede do Olomouce v pátek 2. června, navštíví radnici, Horní náměstí, zavítá například i na Hradisko, kde je dodnes dochovaná ložnice Marie Terezie. V sobotu může, stejně jako všichni návštěvníci slavností, vidět divadelní hru Střevíc Marie Terezie, koncert a barokní ohňostroj.

Novou kapitolu najdete na adrese https://archivy.olomouc.eu/archivy/21155

Archivní web zobrazuje v digitalizované podobě vzácné archiválie se vztahem k městu Olomouci. Na adrese https://archivy.olomouc.eu je v tuto chvíli už čtrnáct kapitol, věnovaných nejstarším listinám, například svolení krále Přemysla Otakara II. se stavbou radnice, i kuriozitám, jako byla třeba kauza vraha a gangstera Martina Leciána. U latinských a německých dokumentů jsou přepisy do českého jazyka. Badatel zde najde i odkazy na archivy, kde originály dokumentů jsou. Nejstarší dokumenty se týkají založení biskupství v roce 1063, nejmladší poválečných návštěv prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničí Jana Masaryka.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)