Podívejte se do tváře muži, který žil v Nemilanech před skoro pěti tisíci lety

Neděle, 18.6.2017

Možnosti, jaké skýtá dnešní věda, jsou fascinující. Například díky společné práci archeologů a antropologů se může člověk podívat do tváře předkovi, který v místě našeho bydliště žil před skoro pěti tisíciletími. Díky vydařené rekonstrukci podoby můžeme nyní pohlédnout do tváře muže, nalezeného před časem archeology v Lidické ulici v Nemilanech.

V Nemilanech, archeologicky velmi bohaté části Olomouce, byl před několika lety nalezen hrob s mužskou kostrou. Nebožtík sem byl uložen v období pozdní doby kamenné, eneolitu, přesněji v éře takzvané šňůrové keramiky, tedy někdy ve 3. tisíciletí před naším letopočtem. O nálezu hrobu a rekonstrukci nebožtíkovi tváře hovořila na jedné ze svých přednášek archeoložka Pavlína Kalábková z Univerzity Palackého.

I když se z kostry nedá poznat, jakou řečí onen muž mluvil, odborníci vědí, že jeho kultura je spojená s populacemi indoevropského jazykového okruhu, tudíž hovořil řečí příbuznou dnešním indoevropským jazykům. Přesnější informace zní, že lid se šňůrovou keramikou prý do Evropy přinesl protogermánské a protobaltoslovanské jazyky. Zkušený jazykovědec by tedy možná našemu předkovi z Nemilan byl schopen alespoň v základech porozumět. O kočovném lidu se šňůrovou keramikou víme ještě to, že již uměl využívat orbu na poli a choval i domestikovaný dobytek. Muži, kteří získali v této kultuře silné postavení, byli pohřbíváni na pravém boku, ženy na levém. Z hlediska předchozích obyvatel střední Evropy šlo samozřejmě o nebezpečné vetřelce, kteří byli dostatečně bojovní a silní, takže zdejší prostor ovládli.

A tak už víme, že lidé z této kultury žili i v Olomouci, a díky antropologům se můžeme dotyčnému dokonce podívat do tváře.

Nemilany i sousední Slavonín patří v rámci Olomouce k nejbohatším archeologickým lokalitám, našlo se zde bezpočet zajímavých nálezů z mnoha pravěkých kultur, bývaly zde hustě osídlené vesnice a někdy v 5. tisíciletí před naším letopočtem v Nemilanech stával dokonce tajemný kruhový útvar, takzvaný rondel, o jehož účelu dosud nemají odborníci jasno. V Nemilanech byl odkryt také hrob ženy, na které její bližní provedli při pohřbu klasická protivampýrská opatření.   

Foto: Archeologické centrum Olomouc a https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58609478

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)