Na ulici 1. máje vyjedou znovu tramvaje. Poprvé zde jely v dubnu roku 1899

Úterý, 7.11.2017

Pokud všechno klapne a nenastanou nečekané potíže, vyrazí 22. listopadu po půlroční pauze do ulice 1. máje opět tramvajové vozy. na to, že tudy tramvaje odnepaměti jezdí, jsou Olomoučané zvyklí. Ne každý ale ví, že jde o skutečně nejstarší trať nejen ve městě, ale na celé Moravě. Poprvé tudy totiž elektřinou poháněný vůz pouliční dráhy projel 1. dubna 1899. A byla to velká sláva - nikde na Moravě takovou elektrickou dráhu neměli. Přitom nechybělo mnoho a olomoucká městská rada by nechala cestující vozit kouřícími parními stroji. 

Důvod, proč museli olomoučtí konšelé řešit podobu hromadné dopravy, byl docela prostý a dnes by přitom málokoho napadl. Ve zrodu tramvajové dopravy totiž, jako ostatně skoro ve všem v Olomouci, hrála roli historie. Olomouc totiž byla od 17. a především 18. století velevýznamnou říšskou pevností. Když tedy v říjnu 1841 začalo fungovat vlakové spojení z Vídně do Olomouce, bylo nádraží kvůli pevnosti a jejímu ochrannému pásmu pěkně daleko od samotného města. A cestující z vlaků museli urazit pěšky pořádný kus cesty po nevlídném předpolí pevnosti. Město proto o čtyři roky později založilo první hromadnou dopravu - omnibusy, které vozily pasažéry mezi centrem města a nádražím. Po půl století se éra omnibusů nachýlila ke konci a nastal čas pro další krok kupředu – k tramvajové dopravě.

V některých městech v českých zemích už měli zkušenosti s koněspřežkou, jinde s modernějšími parními vozy. Nejprve tedy v lednu 1892 rozhodla radnice o zřízení pouliční dráhy s parním pohonem. To bylo ale nakonec po dlouhých debatách odmítnuto - zkušenosti jinde ve světě ukazovaly, že zatímco pro klasickou železnici je parní pohon výtečný, v ulicích města jsou hlučné a kouřící parní vozy naopak dost nevhodné. Zraky radních se proto pomalu obracely k jiné, ještě modernější novince, k elektrické pouliční dráze.

Město totiž právě v této klíčové době dostalo zajímavou nabídku na výstavbu elektrické dráhy s elektrárnou. A to rozhodlo - konšelé byli pro stavbu elektrické dráhy. Koncesi na stavbu a provozování dráhy získalo město od c.k. ministerstva železnic v srpnu 1898. V následujícím roce, tedy přesně v sobotu 1. dubna 1899, byl zahájen pravidelný provoz na jednokolejné trati s výhybišti na trase a smyčkou u nádražní budovy. Olomouc se tímto krokem stala prvním městem s elektrickou pouliční dráhou na Moravě.

Tramvajová trať o délce 5,3 km vedla od nádraží přes Nádražní třídu (dnes Masarykova) a třídu Františka Josefa (dnes 1. máje) přes Předhradí čili náměstí Františka Josefa (dnes náměstí republiky), Eliščinu třídu (dnes Denisova) Ostružnickou na Horní náměstí, kde se dělila na dvě větve. Jedna pokračovala ulicemi Riegrova a Palackého na třídu Míru, kde byla za křižovatkou s ulicí Na Šibeníku zakončena výhybištěm. Druhá větev pokračovala Pavelčákovou, Havlíčkovou a Wolkerovou s ukončením na výhybišti na ulici I.P. Pavlova u Zemské nemocnice. Z Horního náměstí byla vedena vlečná kolej ulicemi Opletalova, Zámečnická a Sokolská do vozovny na Koželužské ulici, kde vznikla i elektrárna. V roce 1900 přepravilo devět motorových a čtyři vlečné vozy neuvěřitelných 1 123 772 osob.

Tramvajové tratě byly postupně prodlužovány. Neředínská větev byla prodloužena v roce 1914 ke hřbitovům a v roce 1933 k letišti. V roce 1928 byla kolej v úseku po hřbitovy přemístěna do středu komunikace a v roce 1950 zdvoukolejněna. Úsek hřbitovy – krematorium – letiště byl ponechán jednokolejný s umístěním vlevo od komunikace. Po vybudování jednokolejné smyčky u krematoria byla zrušena v roce 1953 trať k letišti. Trasa na Novou Ulici byla prodloužena v roce 1934 po kostel na Nové Ulici a následně prodloužena v roce 1958 po Hraniční ulici s ukončením vratným trojúhelníkem. K zásadní změně došlo v roce 1981, kdy byla zrušena původní trasa přes ulici I.P.Pavlova a nahrazena tratí v ulicích Brněnská a Hraniční se zakončením dvoukolejnou smyčkou. V letech 1950 – 1952 probíhalo rozsáhlé zdvoukolejňování tramvajových tratí. Na to navázaly zásadní změny provozu v centru města. Tramvaje zmizely v roce 1954 z Horního náměstí a přemístily se na dvoukolejnou trasu v ulicích Denisova, Pekařská, 8. května a tř. Svobody. O rok později byla prodloužena trať k tržnici, kde končila jednokolejnou smyčkou. V roce 1984 byla rozšířena kapacita odstavného kolejiště v proluce u Koželužské ulice. V roce 1997 začala tramvaj mezi centrem a hlavním nádražím jezdit také přes třídu Kosmonautů. 

Je to tedy už 118 let, kdy přes třídu Františka Josefa či chcete-li 1. máje jezdí tramvaje. Už aby ta půlroční pauza skončila a vše se vrátilo k tradičnímu stavu… Podle dopravního podniku by se tak mělo stát ve středu 22. listopadu ve 4 hodiny a 24 minut. 

Zdroj: www.olomouc.eu/tramvajova-trat/historie-tramvajove-dopravy

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)