V Olomouci byli na vyhlášení republiky dobře připravení. Slavili hned druhý den

Úterý, 23.10.2018

Už v polovině října roku 1918 zasvěcení věděli, že zřejmě brzy dojde ke zcela zásadním změnám ve společnosti. Proto se také na tuto chvíli připravovali. Když pak 28. října hlavní představitelé domácí české politiky v Praze vyhlásili konec monarchie a českovenskou republiku, v Olomouci už na tuto zprávu čekal zdejší Okresní národní výbor pod vedením právníka a poslance Richarda Fischera.

Druhého dne ráno už Olomoučané četli v ulicích horké politické novinky a odpoledne se pak městem valil slavící zástup asi třiceti tisíc Čechů z Olomouce a širokého okolí. Vyhrávala jim k tomu vojenská muzika, která se k oslavám přidala.

To a mnoho dalšího o událostech v bouřlivých říjnových dnech roku 1918 si můžete přečíst v nové kapitole speciálního archivního webu, věnovaného vzácným dokumentům z historie města Olomouce. Nová kapitola přináší velké množství archivních dokumentů jak z období před vyhlášením republiky, tak i ze dnů, kdy se měnil režim, a z následných událostí při přebírání správy Olomouce od německého vedení města do českých rukou. Celá jedna podkapitola popisuje a doprovází snímky i ohromná tábor lidu, který se v Olomouci odehrál v neděli 3. listopadu 1918. Dokumenty vypovídají i o tom, že se německé vedení města snažilo krotit vášně olomouckých Němců, kteří s vývojem situace naopak spokojeni nebyli.

Samozřejmostí jsou výklady a rozbory jednotlivých archivních dokumentů i jejich překlady do češtiny, pakliže jde o dokumenty psané německy. Autor webové stránky, profesor Jiří Fiala, přidává navíc ke kapitole i přehled dostupné odborné literatury.

Novou kapitolu archivního webu, nazvanou Olomouc v posledních dnech Rakousko-Uherska a prvních dnech Československé republiky roku 1918 najdou zájemci na adrese https://archivy.olomouc.eu/archivy/23071.

Olomoucký archivní web zobrazuje v digitalizované podobě vzácné archiválie se vztahem k městu Olomouci. Na webu je v tuto chvíli už více dvacet kapitol, věnovaných nejstarším listinám, například svolení krále Přemysla Otakara II. se stavbou radnice, i kuriozitám, jako byla třeba kauza vraha a gangstera Martina Leciána. U latinských a německých dokumentů jsou přepisy do českého jazyka. Badatel zde najde i odkazy na archivy, kde originály dokumentů jsou. Nejstarší dokumenty se týkají založení biskupství v roce 1063, nejmladší poválečných návštěv prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničí Jana Masaryka. Odbornou stránku archivního webu pro město připravuje historik Jiří Fiala.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)