Když kolem domů svištěly kočáry s místní honorací aneb olomoucké nárožní kameny

Neděle, 7.6.2020

Bez povšimnutí chodíme v ulicích staré Olomouce kolem nárožních kamenů - nenápadných pamětníků, starých mnohdy až několik století. Jsou označovány též jako kameny rohové nebo odrazníkové, říká se jim také nákolníky, odrazníky nebo nárožníky, lidově nárožáky. Jde o venkovní architektonické prvky, které dříve chránily rohy a nároží starých domů, také jejich soklové zdivo, ostění vrat a portálů, ale třeba i svody na dešťovou vodu. Používaly se jak neopracované balvany z různých hornin, tak kamenicky opracované prvky, později byly také betonové nebo litinové. Po těchto kamenech se svezla kola koňských povozů, které se přiblížily k budově víc, než bylo zdrávo a hrozilo, že vyčnívající osy dřevěných kol poničí dům. Zprávy v tisku z 19. století ale svědčí i o tom, že nárožní kameny sice budovy chránily, byly však současně příčinou havárií rychle jedoucích kočárů a vozů.

Řada těchto kamenů se dochovala jako ukázka původního technického doplňku dlažeb. Jejich charakter a tvar se lišil významem ulic, sídel, paláců apod. U honosných budov byly přizpůsobeny architektonickému výrazu průčelí. Vznikly tak odrazníky různých tvarů, rozměrů, rozmanitého technického provedení i způsobu ukotvení ke zdivu. Zajímavostí nárožních kamenů je to, že jsou převážně osamělé. Pokud v ústí ulice stojí proti sobě dva nárožní kameny, je každý jiný, naopak u vjezdů a portálů jsou si až na výjimky odrazníky zrcadlově podobné. Odrazníky u některých vjezdů byly později otesány a zarovnány, protože příliš zužovaly průjezd, několik jich ale bylo při rekonstrukci domu opraveno do původního stavu. U vjezdů do domů byly některé odrazníky nahoře vyhloubeny a naplněny vodou pro uhašení hořících loučí. Louče nosili sluhové pánů před kočáry a svítily za noci kočímu na cestu. Při vjezdu do domu se louče hasily právě v takovýchto nádržkách. Bohužel v Olomouci se tyto kameny nedochovaly.

Ve starých časech bylo nárožních kamenů v olomouckých ulicích mnohonásobně více, byly v hojném počtu v každé ulici. Bezpočet těchto němých svědků je v dnešní době definitivně zničeno a ztraceno, neboť pozbylo smysl nechávat je tam, kde už nejsou zapotřebí. Po zavedení zvýšených chodníků ztratilo mnoho těchto kamenů svou funkci, protože se vozovka posunula dále od budov a ochranu zdiva tak spolehlivě zajistily zvýšené obruby chodníků, tzv. obrubníky. Odrazníky se ve větším množství dochovaly jen ve dvou ulicích, Uhelná a Šemberova, ve kterých je třetina všech nárožních kamenů ve městě. Mnoho jich je velice starých, některé jsou stále poničené koly vozů nebo téměř "utopené" v dnešní dlažbě. Právě na některých těchto kamenech je dobře vidět, jak se městský terén během let pomalu zvedal. Jsou ale i kameny nově osazené, doplněné majitelem domu při jeho novodobé rekonstrukci.

O tvůrcích nárožních kamenů ani o době jejich vzniku nevíme vůbec nic. Toulky starou Olomoucí proto alespoň zmapovaly a zdokumentovaly olomoucké nárožní kameny, jak ve starém městě, tak i na Předhradí, tedy v oblasti, kde stávaly původní měšťanské domy obehnané městskými hradbami. Tyto kameny jsme rozdělily na odrazníkové kameny u vjezdů do domů a uliční nárožní kameny. A právě těmto osamělým nárožním kamenům v ulicích města Olomouce věnujeme naši galerii. Je to pestrá směs téměř 160 různě velkých objektů z rozdílných hornin, především z pískovce, také kamenné, dokonce i litinové (při vchodu do Masných krámů na Dolním nám. a u "Podkovy" v ul. Koželužská). Do galerie přidáváme některé zajímavé odrazníky u domovních vjezdů, kterých je v Olomouci velké a velmi pestré množství. Také doplňujeme pár starých fotografií, které zachycují většinou už zmizelé nárožní kameny v olomouckých ulicích.

Doplněné zatím nejsou případné nárožní kameny u budovy radnice a kostela sv. Mořice, učiníme tak hned po jejich rekonstrukci.

Autor textu a fotografií: Čenda Šopek (Toulky starou Olomoucí)

Kompletní bohatou fotogalerii najdete zde: https://www.facebook.com/staraOlomouc/photos/a.282285009823293/282286029...

 

Fotogalerie: 
Autor: 
(CS)