Hodiny po dvou letech opět ukazují čas. Zelené číslice překvapily, ale jsou správně!

Sobota, 3.10.2020

V pátek ráno ještě rafičky (či správně rafie) radničních hodin visely zplihle dolů, obě zhruba na šestce. V poledne už ukazovaly správný čas. V pátek se tedy hodinový stroj starých věžních radničních hodin opět rozběhl. Po zhruba dvou letech. 

Opravená radniční věž září novotou a oprávněně budí pozornost. Brzy už bude odhalena celá opravená radnice, historická budova, která byla vystavěna na začátku 15. století. Někteří lidé se ale ptají, proč jsou číslice na ciferníku věžních hodin zbarvené do zelena. Odpověď je prostá – je to původní barva, která byla pouze zanesená nečistotou.

„Restaurátor navrhuje provést dokumentaci, demontáž, doplňující průzkum, restaurování: ze všech prvků budou mechanicky za pomoci chemických prostředků odstraněny zbytky degradovaných vrstev laku nebo vosků a mechanicky budou odstraněny černé vrstvy oxidů, opraveny poškozená místa, provedena revize spojů, povrchová úprava bude provedena přebroušením jemným smirkovým plátnem a odmaštěním technickým benzinem, dopatinováním – sjednocením povrchu a voskováním, dále restaurátor navrhuje montáž, kolaudaci a vypracování restaurátorské zprávy…. Povrch číslic a rafií je pokryt nečistotami, oxidační vrstvou a degradovanými zbytky, patrně lakové povrchové úpravy. Na některých místech jsou číslice a rafie mechanicky poškozené…“ zněl návrh odborného restaurátora před zahájením prací.

Památkáři návrh akceptovali. „Zamýšlená úprava, kdy má dojít k čištění, opravě a k obnově povrchové úpravy, zásadním způsobem přispěje k celkovému estetickému účinku rafií a číslic hodin na věži, nenarušuje zájmy památkové péče, jelikož není v rozporu s obecnými principy uplatňovanými pro restaurování kulturních památek, kdy je kladen důraz na nejcitlivější způsob přístupu k památkově chráněné struktuře, který uchovává její hmotnou substanci, včetně stop stáří či fragmentárnosti dílčích struktur. Provedením úpravy dojde ke zlepšení stávajícího stavu prvků a zároveň nedojde k poškození jejich památkových hodnot“.

To jsou citace z památkářského posudku k restaurování věžních hodin. Detailní záběr na fotografii původního stavu hodin pak jasně prokazuje, že číslice bývaly skutečně původně tmavě zelené.

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)