Pejsek nebo pelikán? Ojedinělé nálezy ukazují módu Olomoučanek ve středověku

Úterý, 15.12.2020

Moc bohaté výsledky letošní archeologický průzkum v ulici 8. května nepřinesl. „Ani jsme je ale neočekávali,“ konstatoval Richard Zatloukal, vedoucí oddělení archeologických výzkumů Národního památkového ústavu v Olomouci. Přesto ale něčím ulice nadchla. „Byl to ojedinělý nález kostěné řezby pejska, který nám zapadá do takové olomoucké série,“ prozradil Richard Zatloukal. Nález ukazuje, čím se zdobily gotické olomoucké dámy ve 14. století.

Tichá ulice za hřbitovem

Oblast mezi dnešní Pekařskou ulicí a náměstím Národních Hrdinů byla až do 15. století spíše chudou okrajovou částí města. Nestály zde žádné bohaté právovárečné domy. Pouze poblíž ústí do Pekařské a Opletalovy ulice šlo o archeologicky vydatnější a bohatší lokalitu. „Zatímco v Pekařské ulici jsme odkryli čtyři vrstvy pečlivě kladené dlažby, v ulici 8. května byly jen dvě a ještě spíše méně kvalitní vrstvy dlažby, vysypané štěrkem,“ vysvětlil archeolog Zatloukal. Hlavním prvkem této části města bylo až do josefínských reforem rozsáhlé pohřebiště u kostela svatého Mořice. Proto se také, přesně dle předpokladu, našlo při rekonstrukci ulice množství lidských kostí. „Tato část města byla tedy taková klidnější, trochu zapomenutá lokalita za hřbitovem,“ dodal Richard Zatloukal.

Teprve poté, kdy byla do středověkého královského města inkorporována i dosud předměstská část zvaná Bělidla, tedy dnešní ulici Sokolská, šla úroveň ulice nahoru. Někdy v té době se navíc musely změnit i poměry ohledně vodních toků, které dříve lokalitu pravděpodobně občas zaplavovaly. Zhruba od 15. století je tedy uliční čára zástavby taková, jak ji známe i dnes. Lišil se jen konec ulice. Zatímco dnes je otevřena do velkého prostoru náměstí Národních Hrdinů, tehdy ulice končila hradbami a stáčela se doleva k Litovelské bráně, která po staletí stávala někde před bývalým kinem Mír a ústí Litovelské, dnes Riegrovy ulice.

Pes nebo pelikán? 

Tři ojedinělé nálezy ale archeologům udělaly radost. Již zmíněná kostěná řezba s pejskem a kostěný hřeben, obojí z gotického 14. století. Třetím artefaktem je dvojramenný kovový kříž, který pochází zřejmě až z renesančního období. Pejsek potěšil archeology nejvíc. „Je to už čtvrtý podobný nález tady v Olomouci. Dva jsme našli na Dolním náměstí a jeden v proluce v Denisově ulici. Tam byl ještě pátý podobný artefakt s motivem pelikána,“ uvedl Richard Zatloukal. Jaký byl účel těchto předmětů? „Jednalo se o ozdobné kostěné jehlice do vlasů,“ vysvětlil nálezce. Pohled na tyto zručně vyřezané kostěné jehlice i na fragment hřebenu ze stejné doby tedy dovoluje udělat si představu, jak se měšťanské dámy 14. století v Olomouci zdobily a česaly.

Podle dosavadních nálezů byl tedy asi nejvíc v módě právě motiv pejska. Třeba ale tuto představu další budoucí nálezy zase změní… Už příští rok totiž čekají archeology z olomouckého pracoviště NPÚ další průzkumy v jedné velice slibné lokalitě. 

Fotogalerie: 
Autor: 
(MB)