Za jednu noc se srazila se zvířaty hned čtyři auta. Policie teď varuje řidiče

Pátek, 27.10.2017

Za jediný den se na Olomoucku odehrály nejméně čtyři dopravní nehody, na nichž se nějak podílela zvěř. Tedy, nikoliv zvěř za volantem, ale zvěř lesní, tedy především srny nebo divoká prasata. Policisté varují řidiče, že i tyto nehody, k nimž teď dochází opravdu často, mohou mít fatální důsledky. 

K první ze včerejších nehod došlo krátce před osmnáctou hodinou na silnici III/3732 v katastru obce Cholina, kdy 37leté řidičce ve Škoda Fabia, která jela od Choliny na Odrlice, vběhl náhle z levé strany do jízdní dráhy srnec. Alkohol byl u řidičky vyloučen orientační dechovou zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 15 tisíc korun.

Druhá podobná nehoda se odehrála kolem devatenácté hodiny v katastru obce Dlouhá Loučka, ve směru od Valšovského žlebu na Dlouhou Loučku. 67letému řidiči ve Škodě Rapid vběhla náhle do jízdní dráhy z levé strany srna. Alkohol byl u řidiče vyloučen orientační dechovou zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun.

Krátce před dvacátou hodinou pak došlo ke střetu se zvěří na komunikaci mezi Olomoucí a Topolany. 34leté řidičce vozu Škoda Octavia vběhlo náhle, z levé strany, do jízdní dráhy divoké prase. Zvěř po střetu s vozidlem utekla. Alkohol byl u řidičky vyloučen orientační dechovou zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.

Čtvrtá dopravní nehoda se stala v pátek kolem páté hodiny ráno na komunikaci I/55, ve směru od Kokor na Krčmaň. 45leté řidičce vozidla Citroën Berlingo vběhla náhle do jízdní dráhy srna, která po střetu uhynula. Alkohol byl u řidičky vyloučen orientační dechovou zkouškou, ke zranění osob nedošlo. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 15 tisíc korun.  

 

Rady policie, týkající se dopravních nehod se zvěří

1) Pokud dojde ke srážce se zvěří, jedná se o dopravní nehodu, při které došlo ke škodě na majetku třetí osoby (§ 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích) a řidič je v tomto případě povinen (§ 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích):

a) neprodleně oznámit dopravní nehodu policii 

b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel – pokud musí postavení vozidla měnit z konkrétního důvodu (např. vyproštění osob, obnovení provozu), je povinen vyznačit situaci a stopy

c) setrvat na místě DN až do příjezdu policie

2) Dopravní nehody se zvěří se oznamovat musí, přesto, že na vozidle může být minimální škoda. Při uhynutí zvířete platí, že vznikla škoda na majetku třetí osoby, v tomto případě mysliveckého sdružení.

3) Ne vždy se střetu se zvěří dá vyhnout. Zvěř vběhne do jízdní dráhy neočekávaně, z lesního porostu, z křoví a podobně, a řidič střetu nemůže zabránit Přesto jsou opatření, která mohou toto riziko zmenšit. Například respektovat dopravní značky „ Pozor zvěř!“ Takto ale samozřejmě nejsou označena všechna místa, kde může zvěř do silnice vběhnout. V lesních úsecích bychom měli automaticky snížit rychlost jízdy, být pozorní, předvídat. V případě, že uvidíme zvěř v blízkosti silnice, přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít. Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci. Chráníme tím jednak samotnou zvěř, ale také svoje vozidlo a hlavně svoje zdraví. Střety se zvěří totiž často končí značným poškozením přední části vozidla a také  možností zranění řidiče.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)