Nejlepší zpěváci, geniální tvůrci a vysoká kvalita: Podzimní festival duchovní hudby

Středa, 13.9.2017

Dlouhá tradice, vysoká kvalita, otevřenost vůči věřícím i lidem bez vztahu k církvi. Letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby zaštítili vedle moravského metropolity Jana Graubnera a ministra kultury Daniela Hermana i primátor města Olomouc Antonín Staněk a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Vyjádřili tím podporu festivalu, který již téměř čtvrt století nabízí obyvatelům moravské metropole řadu dramaturgicky ojedinělých a interpretačně pozoruhodných koncertů, které dokládají bohatost a proměnlivost duchovní hudby.

„Podzimního festivalu duchovní hudby si velmi vážím. Díky němu každoročně může v krásném prostředí olomouckých chrámů zaznít řada děl věhlasných, ale i takřka zapomenutých hudebních géniů minulosti,“ říká primátor Antonín Staněk. „Festival je mezi olomouckými kulturními událostmi bezesporu velkou stálicí s jistotou kvality. Těší mne, že město Olomouc může být jeho partnerem,“ dodává primátor s tím, že město podpořilo konání akce částkou 230 tisíc korun.

Koncerty zazní v historicky cenných prostorách spojených s duchovním a náboženským životem Olomouce: v chrámu sv. Mořice, ve slavnostním sále olomouckého arcibiskupství, architektonicky ojedinělém Husově sboru, v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, v katedrále sv. Václava, v nově zrestaurovaném interiéru kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně a v chrámu Panny Marie Sněžné.

Z žánrové, druhové a stylové rozmanitosti duchovní hudby současnosti a minulých staletí vybrala dramaturgie festivalu skladby, které dokládají mimořádnost lidské kreativity, která se snaží postihnout hloubku a smysl lidské víry.

Festival zahajuje koncert, na kterém zazní dvě textově i hudebně ojedinělá díla:

V neděli 24. září bude pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviče provedena kantáta Otčenáš Leoše Janáčka a oratorium Ludwiga van Beethovena: Kristus na hoře Olivetské, za účasti skvělého tercetu zpěváků, Komorní filharmonie Pardubice a Slovenského filharmonického sboru. Kristus na hoře Olivetské je mimořádně působivým vokálně-instrumentálním dílem. V Čechách se však hraje velice málo.

Středa 27. září v Arcibiskupském paláci, bude patřit španělské altistce Martě Infante a španělskému baroknímu souboru Vespres d´Arnadí. Program představí Vivaldiho skladby v zajímavém kontrastu duchovní-světské a také instrumentální – vokální hudby. Koncert propojuje výjimečný hlas zpěvačky, která zpěv vystudovala na Ostravské univerzitě, nyní hostuje po celém světě.

Na koncertu v neděli 1. 10. v Husově sboru bude hostovat slovenský pěvecký sbor Lúčnica, který se skvěle představil již na loňském festivalu. Koncert je zaznamenáván TV Noe, a zazní na něm skladby Normana Luboffa a Giya Kancheliho, které ukazují, že duchovní hudba může být posluchačsky i velice vstřícná a srozumitelná. Interpretačně na koncertě bude spolupracovat i saxofonový kvartet ATAM. Program koncertu je určen nejširší posluchačské veřejnosti, protože uvedené skladby mají blízko ke kvalitní filmové hudbě a využívají i principů minimalismu.

Koncertem ve středu 4. 10. v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, si připomeneme českou barokní hudbu, která vznikala v inspirativním prostředí piaristických klášterů. Interpretace se ujal soubor Capella Regia Praha s dirigentem Robertem Hugo. Program je složen ze skladeb ze 17. a 18. století komponovaných talentovanými členy tohoto pozoruhodně vzdělaného a osvětově působícího řádu, který měl na starosti vzdělávání několika generací našich předchůdců. Jedná se o skladby velice svěží, melodicky původní, které svoji originalitou posluchače vždy překvapí.

S rekonstrukcí původní podoby oratoria Arthura Honeggera: Král David se v neděli 8. 10. v dómu sv. Václava představí Orchestr Berg s dirigentem Peterem Vrábelem. Role vypravěče se ujme člen Moravského divadla v Olomouci Petr Kubes. Arthur Honegger patří mezi nejvýraznější francouzské skladatele 20. století. Zvláště jeho oratoria a symfonie patří mezi poklady evropské hudby. Král David je jeho prvním úspěšným oratoriem, v kterém si ověřil působivost a aktuálnost spojení mluveného a zpívaného slova. Je skladbou, která je stále uváděna na světových pódiích a která patří mezi nadčasová díla. Provedení v rámci festivalu vychází z původní nejčistší verze této skladby,protože Honegger ho pod vlivem rostoucí obliby několikrát přepracovával. Bude provedeno ve scénické podobě.

TV Noe a rozhlasová stanice Vltava pořizuje také záznam koncertu ve středu 11. 10. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně, kde zazní jazzová suita Petra Kořínka Cronica Domus Sarensis / Kronika kláštera žďárského v podání Pražského jazzového sexteta s recitací Alfréda Strejčka. Ke koncertu bude přistaven v 18.15 u Červeného kostela( tř.Svobody) označený autobus ( tam i zpět zdarma)!

V sobotu 14.10. bude patřit závěr festivalu Filharmonii Brno, Českému filharmonickému sboru Brno a tradičně i dirigentu Jaromíru M. Krygelovi, kteří společně zrealizují v chrámu P. M. Sněžné skladby Sergeje Rachmaninova: Vocalise a rozsáhlou Messa di Gloria pro tenor, bas, sbor a orchestr Pietra Mascagniho. Rachmaninova Vocalise je dlouhodobě evergreenem evropské hudby. Mascagniho Messa di Gloria byla v Čechách v posledních desetiletích hrána jen zcela výjimečně. Festival nabízí její nové nastudování, které toto dílo rehabilituje v její strhující zpěvnosti a instrumentační ojedinělosti.

Festival se koná za finanční podpory Arcibiskupství, Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc a Ministerstva kultury České republiky.

www.podzimni-festival.cz

Poznámky:

  • Koncerty začínají vždy v 19.00 hodin
  • prodej vstupenek z důvodu rekonstrukce od 11.9 – 17.9. v podloubí radnice zastaven
  • vstupenky budou k zakoupení od 18.9. v náhradním stánku na náměstí
  • vstupenky je možné zakoupit na www.podzimni-festival.cz nebo před koncerty v místě jejich konání
  • ke koncertu 11.10. v Hejčíně vypraven v 18.15.od Červeného kostela na tř. Svobody autobus zdarma tam i zpět

Foto: martainfante.com

Autor: 
(red)