Začalo to roku 1848. Na radnici vzniká nová expozice o historii starostů a samosprávy

Čtvrtek, 9.11.2017

Proměna budovy radnice z místa úřadování v důstojný symbol samosprávy města a jeho dlouhé historie pokračuje. Ke třem dosavadním expozicím, které se věnují dějinám města, historii samotné budovy radnice a olomouckému orloji, přibude příští rok čtvrtá expozice, mapující historii správy města a přehled olomouckých starostů od poloviny 19. století. Rozhodnutí souvisí s tím, že si v příštím roce připomínáme výročí 100 let od vzniku republiky a také 170 let od přijetí zásad volené samosprávy města na jaře roku 1848.

Olomoucká radnice je dnes nejvýznamnější památkou olomoucké světské architektury, která i po šesti staletích stále slouží svému původnímu účelu. Dějiny správy a samosprávy města Olomouce jsou i pro odborníky významným samostatným historickým tématem. „I když se formy městské správy v průběhu staletí měnily, přece jen ten fakt, že město mělo vždy jakousi svou reprezentaci a své představené, patří k trvalým hodnotám historie. Svědectvím o této historii bude čtvrtá stálá expozice, jejíž vznik jsem inicioval,“ uvedl primátor Antonín Staněk. „Bez ohledu na to, že v čele města stával vždy kolektivní orgán, jehož pravomoc byla někdy do značné míry limitována, v očích obyvatel města byl symbolem správy vždy starosta, předseda či primátor.“

Čtvrtá expozice, která podrobně popíše vývoj městské samosprávy od přelomového roku 1848, bude umístěna v tzv. primátorském salonku před zasedací místností. Tvořit ji budou textové panely a soubor 22 portrétních fotografií starostů, předsedů a primátorů, kteří stáli v čele města od roku 1850. Primátorský salonek mimochodem už dnes v menší míře slouží obdobnému účelu, jsou zde vystaveny některé archivní materiály, související s prvními představiteli olomoucké samosprávy.

Najít portréty prvních starostů je těžký úkol

Autorem jednotlivých portrétů bude umělecký fotograf Jadran Šetlík, jenž se věnuje tvorbě portrétových fotografií, které aplikuje vlastní unikátní metodou na plátno. „Jako Olomoučana mne zajímalo, zda někde existují portréty starostů z 19. století, ukázalo se ale, že kromě fotografií portréty nikde dochované nejsou,“ dodal Antonín Staněk. V případě již nežijících osobností tedy použije autor dochované ateliérové fotografie, z nichž svou metodou vytvoří portréty na plátně. Nyní jsou již dokončena plátna představitelů města Břetislava Barana (1989 – 1990) a Milana Hořínka (1990 – 1994).

Nová expozice vznikne ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Olomouc, se státním okresním archivem Olomouc, autory publikace V čele města Olomouce – správa města a její představitelé v průběhu století Vladimírem Spáčilem a Milanem Tichákem a historiky Pavlem Urbáškem a Milošem Traplem. Realizace záměru bude rozdělena do dvou etap, dokončena by měla být v polovině příštího roku. Financování projektu nebude závislé jen na rozpočtu města, do přípravy galerie představitelů města se pravděpodobně zapojí i soukromí donátoři.

Celý projekt navazuje na dlouhodobý koncepční záměr vrátit radnici původní hodnoty a přirozenou vazbu na dějiny města. Souvisí s již zpřístupněnými expozicemi, s nedávným pořízením umělecké faksimile plátna s motivem olomoucké intronizace císaře Františka Josefa I. či se snahami maximálně otevřít radnici během významných svátků Olomoučanům. Galeriemi historických představitelů se už nyní pyšní řada dalších měst.

Starostové, předsedové, komisaři a primátoři v čele města Olomouce

1848–1849 Joseph Alois von Helm

1851–1865 Franz Kreiml

1865–1866 Franz Hein

1866–1872 Karl Schrötter

1872–1896 Josef von Engel

1896–1918 Karl Brandhuber

1918–1919 vládní komisař

1919–1923 Karel Mareš

1923–1939 Richard Fischer

1939–1941 Fritz Czermak – vládní komisař

1942–1945 Julius Schreitter – vládní komisař

1945–1947 Václav Stibor-Kladenský

1947–1949 Jan Kučera

1949–1950 Ladislav Bernatský (KSČ)

1950–1956 Antonín Eliáš (KSČ)

1957–1960 Josef Drmola (KSČ)

1960–1970 František Řeháček (KSČ)

1970–1986 Jan Tencian (KSČ)

1986–1989 Josef Votoček (KSČ)

1989–1990 Břetislav Baran (ČSL)

1990 –1994 Milan Hořínek

1994–1998 Ivan Kosatík (ODS)

1998–2006 Martin Tesařík (ČSSD)

2006–2014 Martin Novotný (ODS)

2014 Martin Major (ODS)

Od 2014 dosud Antonín Staněk (ČSSD)

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)