Muzikálové představení Léčivého divadla a královna bylinek podpoří dobrou věc

Sobota, 13.1.2018

Benefiční večer Léčivého divadla Gabriely Filippi se odehraje na konci ledna v Olomouci a svým divákům nabízí jeden velký bonus. Kromě velkého kulturního zážitku návštěva představení muzikálové činohry Dar z nebes přináší i dobrý skutek, protože výtěžek ze vstupného podpoří činnosti neziskové organizace Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. Olomouc. Dalším bonusem je i host, který se představí ve druhé části večera po muzikálu - bude jím královna bylinného světa paní Mgr. Jarmila Podhorná. Benefiční večer se odehraje 30. ledna v olomoucké Redutě. 

Svět funguje v principu duality. Zdraví a nemoc, chudoba a bohatství, štěstí a smutek…., narození a smrt.  Zatímco volbu mnoha věcí ve svých životech ovlivnit můžeme, i když si to leckdy nemyslíme, smrt se týká každého bez výjimky.

Ať již věříme na karmu či ne, na to, že i nemoc a míra utrpení při odcházení z tohoto světa jsou následkem našich předchozích činů, jistě je přáním každého z nás odejít důstojně, beze strachu, bez bolesti. Přestože se v minulém režimu skrývalo stáří, bolest a smrt za zdmi nevalných zařízení, tendence nové doby je díkybohu jiná. Začínáme se znovu učit respektu ke stáří, využívat zkušeností starších generací jako daru poznání. Snažíme se smrt vnímat jako přirozenou součást života, která si zaslouží stejnou pozornost, jako život sám. Toto vše je možné i díky takovým zařízením, jakým je nezisková organizace Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. Olomouc.

Díky úžasné, avšak velmi náročné práci pracovníků hospice je odcházení snazší nejen pro umírající, ale i pro jejich blízké. Umožňuje, aby svůj poslední čas strávili ti, jejichž čas nadešel, v domácím prostředí, v lásce a přítomnosti svých rodin a to od roku 2016 jako jediné mobilní zařízení v olomouckém kraji a jedno z pěti v ČR se zaměřením i na dětské pacienty. Je však třeba seznámit se s realitou existence podobných zařízení. Bohužel, v současnosti je 85% chodu mobilního hospice zajišťováno sponzorskými dary, dotacemi a benefičními akcemi. Proto Vás co nejsrdečněji zveme 30. ledna do olomoucké Reduty. Prožijete nejen krásný večer, ale zároveň koupí vstupenky podpoříte činnost, kterou jednou sami budete potřebovat. Pro budoucí partnery je to skvělá příležitost setkat se s vedením této neziskové organizace a popovídat si o možné spolupráci. Více informací na www.nejstesami.eu.

Představení odkrývá tajemství posmrtného života

Představení Léčivého divadla Dar z nebes na motivy knižního bestselleru, zaznamenává pozoruhodné vyprávění o životě po smrti. Diváci se seznámí se skutečnostmi, které vrhají světlo na tajemství posmrtného života. Tyto poznatky mohou být zdrojem porozumění velmi potřebného pro dnešní svět a zejména pro ty, jejichž blízcí již odešli. Podle skutečné události. V představení vystupuje s Gabrielou Filippi také Patrik Kee

Léčivé divadlo je autorským projektem Gabriely Filippi. Nabízí netradiční divadelní hry, jejichž obsah se dotýká mystiky a hloubky lidského života. Léčivé divadlo se s láskou a humorem zaobírá otázkou, proč jsme tady, a inspiruje nás při hledání našeho místa ve stvoření. V běžném životě jsme obklopeni civilizačními formami a zahlceni povinnostmi. V Léčivém divadle máme možnost se na chvíli zastavit a znovu nalézt sami sebe. Změna, inspirace se může dostavit skrze emocionální prožitek, kdy si divák uvědomí, že se dotkl své duše. 

Co poskytuje paliativní péče Nejste sami-mobilní hospic?

Komu je tato mobilní specializovaná paliativní péče určena:

  • Nemocným dospělým i dětem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu, a ošetřující lékař konstatoval, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení nebo se nemocný sám rozhodl nepokračovat v protinádorové či jinak aktivní léčbě.
  • Klient i rodina se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s paliativní péčí, která je zaměřena na zmírnění utrpení, léčbu/kontrolu bolesti a na tlumení příznaků, které toto stadium nemoci provázejí.
  • V rodině je alespoň jedna osoba připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o klienta.
  • Bydliště nemocného v době ošetřování mobilní hospicovou službou je v okrese Olomouc a jeho okolí (max. 35-40 km do Olomouce).

Co nabízí?

  • „Domácí hospitalizaci“ pod profesionálním vedením lékařů a zdravotních sester
  • Pohotovostní službu 24 hodin/7 dní/365 dní v roce, tj. výjezd k pacientovi mimo plánované návštěvy, z vážných důvodů.
  • 24 hodinovou pohotovost na telefonu zdravotní sestry i lékaře sloužící ke konzultaci stavu klienta;
  • Profesionální poradenství sociálního pracovníka, psychologa, zprostředkování návštěvy kněze, poradenství pro pozůstalé.
  • Zapůjčení potřebných lékařských přístrojů a pomůcek (kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače, polohovací postel, toaletní židle, chodítka, atd..);
  • Zaučení blízkých osob v ošetřování nemocného a v používání zdravotních pomůcek;
Fotogalerie: 
Autor: 
(red)