Hana Maciuchová čte příběh olomouckého arcibiskupa Matochy, mučedníka estébáků

Pondělí, 3.12.2018

U příležitosti 130. výročí narození Josefa Karla Matochy vyjde v sobotu 8. prosince 2018 audiokniha, kterou namluvila známá herečka Hana Maciuchová. „Bylo pro mě zjevením potkat se s příběhem člověka, o kterém dosud tak málo víme. Jeho nezlomný postoj, pevná vůle, neutuchající víra v pravdu a lásku jsou mi hlubokou inspirací,“ uvedla o práci na knize Hana Maciuchová.

Kdo byl Josef Karel Matocha

Pocházel z rodiny kováře s jedenácti dětmi, po studiích v Olomouci odešel na studia do Říma, kde získal v roce 1915 doktorát z teologie. Po návratu působil jako vojenský kaplan ve Vojenské nemocnici Ružomberok. Na teologické fakultě v Olomouci přednášel již jako řádný profesor a dvakrát byl děkanem fakulty. V březnu 1948 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem olomouckým. Od počátku intenzivně cestoval po své diecézi, navštěvoval kněze a snažil se povzbudit církev. V roce 1949 tajně vysvětil biskupem Františka Tomáška, pozdějšího arcibiskupa pražského a kardinála.

Úřad však mohl vykonávat pouze do Velikonoc 1950, kdy byl nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí. Jeho spolupracovníci byli zatčeni a na dlouhá léta uvězněni. Arcibiskup Matocha nesměl vycházet ze své rezidence, kde se směl pohybovat jen ve dvou místnostech a to neustále pod dozorem příslušníků StB. Ti mu nedovolili ani číst noviny, vyřizovat korespondenci nebo poslouchat rozhlas. Postupně jej odřízli od jakýchkoliv kontaktů s vnějším světem, nesměl k němu zpovědník a dokonce ani holič, arcibiskupa nakonec holili a stříhali policisté. V tomto "domácím vězení" a kruté izolaci drželi estébáci arcibiskupa až do jeho smrti v roce 1961. Arcibiskup ostatně zemřel také z důvodu nedostatečné lékařské péče, protože mu věznitelé odmítli povolat lékaře. Mimochodem, po Matochově smrti už komunistický režim neumožnil znovu obsadit stolec olomouckého arcibiskupa. 

V roce 1999 mu byl in memoriam prezidentem České republiky Václavem Havlem udělen Řád T. G. Masaryka.

Audioknihu je možno objednat e-mailem na info@velehrad.eu nebo telefonicky na 585 204 460.

Audiokniha "Josef Karel Matocha – Biskup a vyznavač"

Mluvené slovo: Hana Maciuchová
Hudba: Lukáš Hurník
Režie: Michal Bureš

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)