Koncerty a výstavy v podzemí: velitelský bunkr láká pořadatele kulturních akcí

Neděle, 31.3.2019

Na velký zájem ze strany turistů, různých spolků i pořadatelů akcí opronájem krytu civilní obrany v Bezručových sadech reagovala olomoucká městská rada. „V posledních letech se na Informační centrum Olomouc stále častěji obracejí různé spolky, zájmové organizace či pořadatelé kulturních akcí se žádostí o výpůjčku objektu. Vzhledem k tomu, že žádostí přibývá, je potřeba režim výpůjček upravit a dát mu jasnější pravidla,“ vysvětlila náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Doposud se do krytu, jehož vchod je nedaleko Michalských schodů v Bezručových sadech, chodilo příležitostně při prohlídkách během sezony každou sobotu a při zvláštních příležitostech. Navíc si jej ale chtělo stále více zájemců celý vypůjčit. Jen za loňský rok byl kryt vypůjčen celkem šestačtyřiceti zájemcům pro různé akce. Informační centrum tedy připravilo jednotný formulář žádosti a smlouvy na výpůjčku a nájem podzemních prostor. „Velmi vítám, že se podařilo stanovit jednotná pravidla, protože zájemců o pořádání různých kulturních akcí v krytu civilní obrany je opravdu stále více,“ reagoval na předložené materiály náměstek Pavel Hekela.

Kryt civilní obrany byl vybudován po 2. světové válce jako velitelství Civilní obrany okresu Olomouc, pro krizové situace (např. při hrozbě úderu zbraněmi hromadného ničení – tedy zbraněmi jadernými, chemickými, biologickými). Výstavba proběhla mezi léty 1953-1957, budován do městských hradeb a do skály, na níž hradby stojí. Kryt má dvě patra a je členěn na celkem 39 místností. Kryt měl ukrývat přibližně 85 osob Štábu civilní obrany, kteří by se do něj přesunuli v případě hrozícího mezinárodního konfliktu. V užívání Informačního centra Olomouc byl předán v roce 2008.

Foto: MMOL/ Jan Andreáš

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)