Je rozhodnuto: Muzeum umění Olomouc chce postavit Šépkovo SEFO!

Pátek, 11.9.2020

Dvě velké novinky zveřejnilo na páteční tiskové konferenci Muzeum umění Olomouc. První zněla, že muzeum zpřístupní od 1. října 2020 zdarma své stálé expozice v Muzeu moderního umění i v Arcidiecézním muzeu. Veřejnost ale určitě zaujme více ta druhá novinka: vedení MUO se rozhodlo, že Středoevropské fórum Olomouc (SEFO) uskuteční podle návrhu architekta Jana Šépky. V podobě, jakou už Olomoučané díky mnoha článkům v médiích dobře znají 

Rozhodování o podobě SEFO předcházela podle slov ředitele muzea širší diskuse ohledně tří možností: využít rozlehlý prostor Hanáckých kasáren, vypsat architektonickou soutěž na novou budovu nebo využít původní návrh Jana Šépky. „Rozhodli jsme se pro poslední variantu, tedy návrh architekta Šépky. Je to nejlepší a nejreálnější možnost, jak tento projekt realizovat,“ uvedl ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal. „Zároveň je toto rozhodnutí v souladu s doporučením České komory architektů a Národního památkového ústavu,“ doplnil.

Stálé expozice budou zadarmo

Do vize moderní otevřené instituce patří i zpřístupnění muzejní sbírky co nejširšímu publiku, a proto bude od 1. října vstup do stálých expozic zdarma. Zejména v případě Arcidiecézního muzea se jedná o velkorysý krok, protože objekt nesoucí exkluzivní značku European Heritage Label (Označení Evropské dědictví) zahrnuje komplex budov včetně tzv. olomouckého hradu a bývalého kapitulního děkanství se vzácnými exponáty – obrazy, plastikami, drahocennými liturgickými předměty i archeologickými nálezy. „Tento vstřícný krok směrem k veřejnosti souvisí s naší snahou maximálně zpřístupnit spravované sbírky,“ uvedl ředitel Zatloukal. Případný finanční výpadek pak bude kompenzovat vstupné na krátkodobé výstavy, do Zdíkova paláce a nadstandardní služby – zápůjčky tabletů s animovaným průvodcem pro rodiny s dětmi, několikajazyčný audio průvodce, VR brýle s virtuální prohlídkou Zdíkova paláce a jiné.

Muzeum také průběžně připravuje digitalizaci sbírek mimo jiné s účelem zpřístupnit vzácná umělecká díla on-line široké veřejnosti na mezinárodní úrovni. S virtuálním prostorem na internetu souvisejí i naše další kroky: připravujeme nové webové stránky tak, aby byly pro návštěvníky uživatelsky přívětivější a na úrovni současných technologií. Se společností CzechDesign připravujeme soutěž na jednotnou vizuální identitu Muzea umění Olomouc (kdy vítězné grafické studio zpracuje mimo jiné i vizuál nového webu).

Mezi další novinky patří vybudování bezbariérového vstupu do Muzea moderního umění; dočasně zprovozníme kavárnu MUO v době před její kompletní rekonstrukcí; mimořádně bude otevřen Zdíkův palác až do konce října 2020.

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)