Olomouc tehdy zachránila monarchii. Mapa ukazuje slavný okamžik z dějin města

Pondělí, 14.9.2020

Jedinečná mapa Olomouce v roce 1758 se vrátila po staletích do Olomouce. Také je ale dost dobře možné, že je v Olomouci vůbec poprvé. Vznikla totiž v Praze a její další osudy neznáme, i když tématicky se vztahuje k ryze olomoucké historické události. 

Dílo pražského rytce Ignáce Saltzera vzniklo nedlouho po těžkém více než měsíc trvajícím obléhání Olomouce v červnu a červenci 1758. Olomoučané se tehdy pruské armádě ubránili a zachránili tak vratkou pozici panovnice Marie Terezie, poněvadž v opačném případě by pruské vojsko krále Friedricha II. táhlo dál na Vídeň. Olomoučany to stálo 36 dní obléhání, 200 mrtvých, šest stovek zraněných a domy, poničené zhruba 130 tisíci dělovými koulemi hmoždířovými bombami. Není divu, že toto důležité vítězství bylo opakovaně zachyceno na různých obrazech a rytinách.

Kolorovaná mědirytina na ručním papíru vznikla v Praze nedlouho po úspěšné obraně města Olomouce. Dílo ukazuje jednak dosti přesnou mapu města v roce 1758 se zevrubným popisem, a dále ukazuje výjev z obléhání. Tato grafika byla doposud na území České republiky zastoupena jen jediným exemplářem. Vloni se podařilo výskyt této mapy zaznamenat ve specializovaném antikvariátě ve Spojených státech, odkud ji nakonec olomoucké muzeum vykoupilo. Cesty, kudy se mapa významné olomoucké historické události z produkce pražského barokního tiskaře dostala až do USA, nejsou známy.   

Současně s mapou je na nové krátkodobé výstavě Olomoucké unikáty se vrací vystaven i soubor deseti vzácných knih, zvaných Pařížská polyglota, což je překlad bible do sedmi starověkých jazyků, vytvořený v letech 1629 až 1645 biblickými učenci a jazykovědci ve Francii. Sedm z deseti knih bylo před čtvstoletím ukradeno, nakonec se je podařilo dohledat a vykoupit zpět do majetku Vlastivědného muzea Olomouc. 

Výstava, která byla zahájena za přítomnosti ministra kultury České republiky a dalších osobností, potrvá do neděle 20. 9. 2020.

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)