Kdysi tak olomoučtí Germáni vypalovali hrnce, dnes jsou pravěké pece na Sluňákově

Úterý, 17.7.2018

Pravěká výheň na tavení bronzu, pec na výrobu železa, středověká pec na pečení chleba a na vypalování keramiky jsou připravené k použití. Přijďte se podívat do Sluňákova! Uvidíte pece, které fungovaly i na území Olomouce před více než dvěma tisíci let. 

Pokud jste v průběhu května a června zavítali do Sluňákova v Horce nad Moravou, mohli jste potkat účastníky workshopu umazané od hlíny. Spolu s archeologem Filipem Šrámkem tam šlapali, hnětli hlínu, míchali ji s řezanou trávou, vyráběli cihly a pak z nich stavěli šachty, rošty a klenby hliněných pecí. Stejně tak před tisíciletími pracovali zdejší Keltové, Germáni a konečně i Slované. 

Pece vznikly jako repliky regionálních archeologických nálezů. „Při stavbě jsme dodržovali postupy i materiály, které lidé dříve pravděpodobně používali. Stavba i provoz pecí sleduje principy experimentální archeologie,“ popsal Jiří Popelka z Domu přírody Litovelského Pomoraví.

Postavené pece

Výheň na tavení bronzu (2000–800 př.n.l)

Archeolog Filip Šrámek se specializuje na odlévání replik bronzových nástrojů (sekyry, kladiva, nože a mečíky, šperky …). Na tavení se používá dřevěné uhlí rozdmýchané měchem.

Šachtová pec na výrobu železa (od 500 př.n.l)

Pec, jako široký komín, do kterého se vkládá dřevěné uhlí střídavě se surovou železnou rudou, a v němž dochází k redukci železa na velmi podobném principu jako ve dnešních vysokých pecích.

Germánská pec na vypalování keramiky (používaná 500 let př. n. l. – 500 let n. l.)

Rozměrově největší pec, která obsahuje komoru pro topeniště, nad ní hliněný rošt a nad roštem komoru pro vkládání vypalované keramiky. Spalováním dřeva se ve dvou komorách dosáhne potřebná teplota kolem 1000 °C. Několik podobných pecí se našlo při archeologických průzkumech na Horním Lánu.

Středověká pec na chleba (používaná od 9. st.)

Nálezy podobných pecí jsou velmi časté, nacházely se v podstatě v každé vesnici z tehdejší doby. Pec na chleba je jednoduchá klenutá komora s hliněnými dvířky pro vkládání pecnů chleba a s otvorem pro odvod spalin, kterým se zároveň přikládá.

Kdy můžete pece vidět v provozu

pátek 14. 9. 2018, 18–20 hodin
Účastníci akce Netopýří noc se budou moci podívat na to, jak se vypaluje pec na keramiku.

sobota 22. 9. 2018, 10–16 hodin
V rámci Dne Živé archeologie se bude ve výhni tavit a odlévat bronz a také vyrábět železo v železářské šachtové peci. Proběhne dílna výroby pravěké keramiky a tkaní na vertikálním tkalcovském stavu.

sobota 13. 10. 2018 13–17 hodin 
Keramickou pec v provozu uvidí účastníci akce Uspávání hory.

Kontakt:

Jiří Popelka, Dům přírody Litovelského Pomoraví
E- mail: jiri.popelka@slunakov.cz
Telefon: 737502608

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)