Nové centrum nabízí vyžití pro rodiče, děti i seniory. Dnes zve Pešek na film a pohádku

Pondělí, 17.9.2018

Vyžití pro všechny generace - z klubu pro seniory v Peškově ulici se stává komunitní centrum. Klub volnočasových aktivit Pešek vznikl v přízemních prostorách Domu s pečovatelskou službou a veřejnosti nabízí prostor pro setkávání napříč generacemi, konání společenských, vzdělávacích a kulturních aktivit i činnost spolků na podporu rodin s dětmi.

Spojování různých generací

„Naším velkým tématem je podpora mezigeneračního soužití, tedy vzájemné propojování a sbližování generací. Komunitní centrum vzniklo na jednom z největších sídlišť v Olomouci, kde žije značné množství rodin s dětmi a kde prostor pro společné vyžití dosud výrazně chyběl,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Otevření komunitního centra je jednou z aktivit, která je součástí plnění programu rodinné politiky města. „Klub by měl být místem, kde by měli důvod k setkání lidé z různých spolků s různými zájmy, což by mělo přispět k oživení komunitního života v této lokalitě města. Naším záměrem je nalákat sem i ty organizace, které by prostory co nejdříve využily k pořádání svých stávajících programů,“ vysvětluje Yvona Kubjátová, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu.

Kroužky, cvičení i divadlo

Klub by tak měl v budoucnu veřejnosti zajistit pravidelný a rozmanitý program. Koncipován bude tak, aby si v něm vybral každý. V úvahu připadají dopolední cvičení pro rodiče s dětmi a seniory, poskytne prostor pro vedení volnočasových kroužků napříč generacemi, ale i pro přednášky, besedy, divadelní představení nebo promítání filmů.

Centrum je kompletně vybaveno, nechybí zde dětský nábytek, přebalovací pult, ale i výpočetní technika a ozvučení. „Už od počátku je tak zajímavým prostorem pro pořádání různých debat a volnočasových aktivit. Vybavení se podařilo pořídit i díky dotaci, která byla spojena s dvojím vítězstvím Olomouce v celostátní soutěži Obec přátelská rodině,“ připomněl náměstek primátora Ladislav Šnevajs. 

Na komunitní centrum Klub volnočasových aktivit Pešek upozorňuje veřejnost nový informační totem umístěný před vstupem do budovy a orientaci v budově usnadňuje informační a orientační systém. Aktuální program bude vždy zveřejněn na vývěsce před vstupem do budovy a na webech prorodinu.olomouc.eu a proseniory.olomouc.eu. Časem bude mít komunitní centrum i své vlastní webové stránky.

Dnes na pohádku

Centrum bylo otevřeno ráno v pondělí 17. Září. Dnes odpoledne můžete v centru zažít ještě dva kulturní programy. Obě akce jsou přístupné zdarma!

14:00–15:45 Earth: Den na zázračné planetě – promítání – dokumentární

snímek pro všechny věkové kategorie z produkce BBC Earth Films, zajišťuje Kino Metropol

16:30–17:15 Princ Bajaja – klasická česká pohádka v moderním loutkovém provedení, vhodné pro děti od tří let, zajišťuje Divadlo Tramtarie Olomouc

Foto: MMOL/ Blanka Martinovská

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)