Jeho srdce zůstalo po smrti v Olomouci. Slavíme dvě století od příchodu Rudolfa Jana

Neděle, 6.1.2019

Založil Rudolfovu alej či Vítkovické železárny, pomohl rozvětu Olomouce, slavný Ludwig van Beethoven mu věnoval velkou skladbu. Habsburský princ Rudolf Jan se před dvěma sty lety stal v Olomouci metropolitou moravským a arcibiskupem olomouckým. 

Dvě století uplynou letos od jmenování Rudolfa Jana olomouckým arcibiskupem. Jeho působením začalo období prosperity a rozkvětu pro město i celý region. V průběhu následujících měsíců chce Olomoucké arcibiskupství tohoto výjimečného muže připomenout řadou akcí, z nichž první je plánována již na dnešní neděli 6. ledna.

„Třetí olomoucký arcibiskup Rudolf Jan pocházel z habsbursko-lotrinského rodu. Do Olomouce přišel jako 31letý mladý muž plný elánu a vizí. Vedle příkladné péče o arcidiecézi obnovil také zdejší univerzitu, založil huť ve Vítkovicích, z níž se posléze staly slavné železárny, a v Olomouci nechal vytvořit první parkový prostor, jehož slavná alej dodnes nese jeho jméno,“ představuje v krátkosti svého předchůdce v úřadě dnešní olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kardinál Rudolf Jan yl milovníkem hudby, věd a umění; byl protektorem společnosti přátel hudby v Rakousku a mecenášem Beethovenovým. V roce 1823 mu Ludwig van Beethoven předal manuskript Missa solemnis. Rudolf Jan podporoval dobročinné ústavy a sám na ně pamatoval ve své závěti.

„Rudolf Jan patří k čelním postavám dějin Olomouce. Městu v mnohém pomohl, zamiloval si ho a cítil se tu doma. O tom konečně svědčí i přání, aby po jeho smrti uložili srdce do katedrály sv. Václava. Tak se také v roce 1831 stalo a jeho srdce je tam dodnes,“ připomíná primátor města Miroslav Žbánek.

Slavnostní zahájení programu věnovaného památce Rudolfa Jana se uskuteční v neděli 6. ledna 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci. Mši svatou od 10.00 zde bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a po jejím skončení se zhruba v 11 hodin slavnostní průvod odebere do katedrální krypty, jejíž západní stěnu zdobí busta arcibiskupa Rudolfa Jana. Právě zde, pod pamětní deskou s latinským nápisem, je uloženo jeho srdce.

Za účasti zástupců města Olomouce a Olomouckého kraje povede arcibiskup Graubner krátký vzpomínkový obřad. Rozpis dalších akcí věnovaných v roce 2019 osobnosti Rudolfa Jana pak bude uveřejněn ve druhé polovině ledna na webu olomouckého arcibiskupství.

Habsburský princ na olomouckém biskupském stolci

8. ledna 1788 Rudolph Johann Joseph Rainer narozen v Toskánsku jako poslední potomek velkovévody Pietra Leopolda, syna Marie Terezie, a velkovévodkyně Marie Ludoviky, princezny španělské

20. února 1790 po smrti Josefa II. se Rudolfův otec stává císařem Leopoldem II.

1. března 1792 umírá Leopold II. a 15. května téhož roku také jeho manželka Marie Ludvika; na Rudolfovu výchovu nadále dohlíží jeho bratr, císař František I.

od roku 1804 udržuje kontakty se skladatelem Ludwigem van Beethovenem, který arcivévodovi věnoval 14 svých děl, mimo jiné i Missa solemnis

19. března 1805 arcivévoda Rudolf přijímá tonzuru a nižší svěcení, 30. března je zvolen nesídelním kanovníkem olomouckým

24. června 1805 ustanoven biskupem-koadjutorem olomouckého arcibiskupa Colloredo-Waldsee s právem nástupnictví

24. března 1819 ustanoven olomouckým arcibiskupem

4. června 1819 jmenování kardinálem

24. srpna 1819 přijímá jáhenské, 29. srpna kněžské a 26. září i biskupské svěcení

9. března 1820 arcivévoda Rudolf v Olomouci intronizován

1827 povýšení olomouckého lycea na „Františkovu univerzitu“ (s fakultami filozofickou, teologickou a právnickou a s medicinsko-chirurgickým studiem)

9. prosince 1828 rozhodnutí o založení železáren ve Vítkovicích

24. července 1831 arcivévoda Rudolf umírá v Badenu u Vídně, jeho srdce je poté uloženo v olomoucké katedrále

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)