Popeleční středa: věřící dnes v katedrále svatého Václava zahájí období půstu

Středa, 6.3.2019

Popeleční středu, kterou začíná tradiční období půstu a přípravy  na Velikonoce, si můžete dnes v Olomouci připomenout v katedrále svatého Václava. V 18 hodin se zde koná mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner. V této souvislosti se Jan Graubner obrátil na věřící prostřednictvím pastýřského listu. 

V úvodu listu olomoucký arcibiskup upozorňuje, že během postní doby se máme pokusit o nápravu k lepšímu, a připomíná, že Pán Ježíš nezaložil jednotlivé křesťany, ale církev jako společenství. „To je důležité si uvědomit v době, kdy zakoušíme v církvi krizi charakterizovanou nejen úbytkem věřících, vymíráním národů s křesťanskou kulturou nebo morálními skandály,“ dodává a cituje slova papeže Františka z jeho listu Gaudete et exultate: „Nikdo se nespasí sám jako oddělený jedinec.“

Vzpomíná pak na svou nedávnou návštěvu Iráku nebo na cestu do Bangladéše před několika lety, kde místní živá společenství křesťanů za nejdůležitější považují možnost scházet se k bohoslužbám a uprostřed muslimské většiny vytvářejí pospolu žijící křesťanské obce. „V Evropě se zdůrazňuje více osobní svoboda, promíchání kultur i náboženství,“ pokračuje arcibiskup Graubner a upozorňuje, že lidé ve městech nemají potřebu patřit do konkrétní farnosti. „Pak se diví, že trpí samotou a dětem už víru předat nedovedou,“ dodává. Úbytek věřících v Evropě je podle něj způsoben právě tím, že jednotliví křesťané bez živého společenství církve se nakonec přizpůsobují nevěřícímu prostředí. 

Postní doba je podle olomouckého arcibiskupa vhodným časem pro potřebné změny, proto všechny vybízí: „Hledejme upřímně, třeba i v modlitbě a postu, co od nás Pán žádá, abychom přispěli k oživení církve u nás. Najděme cestu do konkrétního společenství farnosti a v duchu služby se aktivně zapojme do jeho života. Mějme otevřené oči, abychom viděli, kdo kolem nás potřebuje nějakou pomoc nebo jen čas k naslouchání. Nabídněme spolupráci kněžím a členům farních rad, abychom na cestě k Velikonocům společně udělali krok k oživení farní rodiny.“ Jen živé společenství podle arcibiskupa Graubnera obstojí a poroste, jen takové bude mít naději na svého kněze. „Záleží na každém z nás, drazí přátelé. Neváhejme, Velikonoce budou brzy,“ vybízí pak věřící v závěru svého listu a všem žehná.

Popelec je symbolem pomíjivosti

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby.

Popelec znamená: "Jsi a budeš prach". Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice.

Ilustrační foto: www.vira.cz

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)