Osobnosti: německý starosta, restaurátor, pediatr, výtvarník, trenér a šéfka charity!

Pátek, 31.5.2019

Udílení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2018 tvořilo ve čtvrtek večer v Moravském divadle pomyslný vstup do třídenních Svátků města. Cenou je kovová plastika dívky s ratolestí od sochaře Petra Kuby. Počet laureátů letos dosáhl čísla 187.

„Už dvaadvacet let se pravidelně setkáváme a připomínáme si, že v našem městě žije mnoho osobností, které svou prací, odvahou, obětavostí či nápaditostí výrazně obohacují životy ostatních. Jsou to jména, na nichž stojí minulost a možná i budoucnost města, ale nedělají to pro potlesk v září reflektorů,“ uvedl ceremoniál primátor Mirek Žbánek.

Slavnostním večerem provázela diváky Soňa Šuláková a samotné ceny přebírali laureáti s rukou jiných osobností. Byli mezi nimi fotograf Jindřich Štreit, prorektorka Jitka Ulrichová, trenérská legenda Petr Uličný nebo arcibiskup Jan Graubner.

Hned první laureát alergolog a pneumolog František Kopřiva o sobě po převzetí ceny zapochyboval. „Jeden z mých vnuků musel zůstat doma, protože má neštovice. Ostatní jsou tady. Ale já jsem vlastně špatný lékař, když nejsem s ním,“ prohlásil a sklidil za to potlesk.

Oldřich Šnábl, oceněný za kulturu, divákům popsal, jak se dostal k digitální grafice. „Když jsem první jednoduché výtvory ukazoval Lubomíru Schneiderovi, řekl mi, že bych se v tom mohl najít. A už to dělám sedmnáct let a mám přes tři tisíce grafik,“ uvedl Oldřich Šnábl s cenou v ruce. Pomyslně ji věnoval všem olomouckým výtvarným umělcům, kteří byli součástí jeho životní cesty a dnes už pracují v nebeských ateliérech.

Trenér olomouckých zlatých volejbalistek Jiří Teplý diváky pobavil, když popisoval svou řeholi. „Pokud se tým sejde, je to radost a je to jednoduché. Když se nesejde, svede se to na trenéra,“ řekl. Právě jemu předal Cenu města Petr Uličný.

Ludmila Gottwaldová, dlouholetá ředitelka olomoucké charity převzala cenu z rukou arcibiskupa Graubnera. Ve své řeči ocenila všechny své spolupracovníky i neúnavné řádové sestry. A přiznala, že i v důchodu se snaží pomáhat. „Když člověk dělá práci, kde se najde, tak se to nedá odložit,“ svěřila se laureátka.

Starosta partnerského bavorského města Nördlingen byl oceněn za rozvoj partnerství. V čele nördlingenské radnice je od roku 2006 a přiznal, že za tu dobu byl v Olomouci asi osmkrát a vždy se setkal s milými lidmi. Když moderátorka konstatovala, že zatímco v Nördlingenu existuje Olomoucká ulice a v Olomouci žádná Nördlingenská, okamžitě zareagoval: „Příště přijedu s cedulí pod paží.“

Cenu za počin roku 2018, kterou je asi pětikilový skleněný kvádr, si z divadla odnesl restaurátor Radomír Surma. Ocenění získal za obnovu sálu v Základní škole Komenium. V děkovné řeči se poklonil svému týmu i předkům a Jose Hilbertovi, jenž sál freskami v roce 1892 vyzdobil.

Každý laureát dostal k ceně i zlatý odznak města a pamětní plaketu. Ceremoniál skončil zápisem všech osobností do pamětní knihy. Hudební doprovod ceremoniálu obstarala skupina Javory, jejíž novou desku na pódiu pokřtil primátor Žbánek pramenitou vodu. 

Na Cenu města Olomouce bylo letos nominováno 35 osobností, na ocenění za Počin roku 2018 bylo podáno pět návrhů z řad občanů i institucí. O udělení rozhodovala pracovní skupina, rada města a následně zastupitelstvo.

Webové stránky: www.cenamesta.cz

Cena města za rok 2018

Hermann Faul | starosta německého města Nördlingen a okresní rada okresu Donau-Rís
Cena za rozvoj partnerství
Přispívá k utužení vztahů mezi svým městem a Olomoucí, ke které má vřelý vztah. Olomouckým historikům zpřístupnil bádání v pramenech uložených v archivech města Nördligen a zasloužil se o rekonstrukci pomníku na hřbitově v olomoucké městské části Nová Ulice.

Ludmila Gottwaldová, DiS. | ředitelka Charity Olomouc, ošetřovatelka, sociální pracovnice
Cena za společenský přínos městu
Zaměřila se na vznik nových sociálních služeb pro lidi s tělesným i duševním hendikepem a pozornost věnovala i lidem bez domova, pro něž zřídila i ordinaci praktického lékaře.

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. | klinický imunolog a pneumolog, odborný spisovatel
Cena za vědu a výzkum
Přispěl k rozvoji pediatrie v Olomouci, především v oblasti dětské pneumologie. Zasadil se o současnou evropskou úroveň a podobu Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Oldřich Schnabl | výtvarník, grafik a designér
Cena města – Kultura
Předseda Unie výtvarných umělců Olomoucka. Z jeho iniciativy vzniklo každoroční setkání umělců všech múz Muzyálles. Jeho originální tvůrčí koncepce je významným přínosem pro vývoj nových výtvarných technik.

Mgr. Jiří Teplý | trenér prvoligových volejbalistek VK UP
Cena města – Sport
Bezmála 30 let působí ve Volejbalovém klubu Univerzity Palackého Olomouc, kde jeho svěřenkyně dosahují výborných výsledků. V poslední sezoně získaly český mistrovský titul a zlato získaly i v dalších evropských soutěžích.

Mgr. Radomír Surma | akademický malíř a restaurátor
Cena za počin roku 2018 – restaurování a obnova sálu Komenium
Během dvou a půl roku restaurátorský tým pod jeho vedením restauroval strop, stěny a podlahu sálu Komenium. Díky mimořádně náročné a citlivé práci byl cenný freskový sál uveden do stavu, který důstojně navazuje na původní význam a podobu.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)