Arcibiskupa Rudolfa Jana si v Olomouci připomněli Marek Eben i papežský nuncius

Pondělí, 9.3.2020

Přesně dvě století uběhla v pondělí 9. března od chvíle, kdy byl roku 1820 uveden na arcibiskupský trůn v Olomouc Rudolf Jan Josef Rainier Habsbursko-Lotrinský. V Olomouci i letos pokračují akce k připomínce této velké osobnosti. O víkendu začala výstava velkoformátových fotografií, které dokumentují dosavadní průběh oslav dvoustého jubilea zvolení habsburského prince do funkce olomouckého arcibiskupa.

V gotické kapli svatého Alexeje v areálu někdejšího dominikánského kláštera u kostela svatého Michala se v sobotu odehrála slavnostní vernisáž výstavy, kterou moderoval Marek Eben. O významu jubilejních akcí svědčila i sestava hostů, kromě představitelů politické sféry a kurátora projektu Jindřicha Forejta zde byli i arcibiskup olomoucký Jan Graubner, biskup Josef Nuzík a velvyslanec Svatého stolce, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo.

„Chtěl bych opravdu ze srdce poděkovat všem, kteří se do náročné přípravy a realizace vzpomínkových akcí k jubileu v loňském roce zapojili,“ uvedl arcibiskup Jan Graubner a vyzdvihl v této souvislosti i důležitou roli města Olomouce. Připomněl také loňské přijetí olomoucké delegace v čele s primátorem Miroslavem Žbánkem na vídeňské radnici a v habsburské rodinné hrobce v kapucínském kostele. Zde se Olomoučané setkali s vídeňským arcibiskupem, kardinálem Christophem Schönbornem. „Osobnost Rudolfa Jana tak znovu ukázala tradiční kulturní a duchovní propojení Olomouce a Vídně,“ dodal metropolita moravský Jan Graubner.

Výstava fotografií dokumentuje průběh všech loňských akcí, které jubileum Rudolfa Jana připomínaly. Velkoformátové snímky budou vystaveny v gotické křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera až do poloviny dubna, expozice je volně přístupná. V den výročí volby Rudolfa Jana, 24. března, bude Arcibiskupský palác od 18 hodin hostit přednášku kurátora projektu Jindřicha Forejta s názvem „Rudolf Jan – muž mnoha nadání, jedné víry, bystré mysli a rozpolceného srdce“.

Za dobu svého episkopátu (1819-1831) Rudolf Jan významně ovlivnil život v Olomouci a na celé Moravě. „Stejně jako jiní habsburští princové se musel Rudolf Jan vyučit nějakému řemeslu, a zvolil si zahradnictví. To pak v Olomouci prakticky využil, když fakticky založil olomoucké Výstaviště Flora,“ připomněl s nadsázkou moderátor Marek Eben. Arcibiskup Rudolf Jan skutečně položil základ olomouckým parkům, když nechal vysadit v předpolí pevnosti 160 topolů, budoucí Rudolfovu alej. Vedle toho také prosadil obnovení olomoucké univerzity, podporoval výuku v českém jazyce, výrazně pomohl s vybudováním nového městského divadla v Olomouci a založil například také vítkovické železárny. Jeho přítel a učitel Ludwig van Beethoven složil při příležitosti jeho olomoucké intronizace slavnou mši Missa solemnis.

Rudolf Jan byl třetím olomouckým arcibiskupem zvolen 24. března 1819, biskupské svěcení přijal ve Vídni 26. září 1819 a 9. března 1820 byl v Olomouci slavnostně intronizován. V loňském roce proběhla výstava v historické oranžerii ve Smetanových sadech, v Rudolfově aleji byla vysazena jubilejní lípa, uskutečnily se koncerty, přednášky, slavnostní mše i modlitby, konference a již zmíněná návštěva Rudolfova hrobu ve Vídni.

Foto: MMOL

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)