Velikonoční svátky jsou online. A na pomoc Olomouci přichází svatá Pavlína

Pátek, 10.4.2020

Velikonoční svátky jsou tu, ovšem s výraznými změnami oproti tomu, nač jsme zvyklí. Jak se s omezeními a zákazy shromažďování vyrovnávají věřící? Díky rozumnému přístupu české biskupské konference a olomouckého arcibiskupství to jde docela dobře.

Arcibiskupství olomoucké už minulý týden vzkázalo věřícím, že se veškeré významné velikonoční bohoslužby konají a jsou přenášeny on-line. Kromě toho je katedrála každý den otevřená od 7 do 19 hodin. Přijít může kdokoliv, je pouze nutné dodržet pravidla, platná v době boje s koronavirovou epidemií. Arcibiskupství nyní navíc do ochrany věřících zapojilo i dávnou patronku Olomouce, svatou Pavlínu, jejíž ostatky jsou od úterý 7. dubna opět vystaveny.

Arcibiskupa Jana Graubnera mohli věřící sledovat například při bohoslužbě na Květnou neděli i na Zelený čtvrtek. Dnes, tedy ve Velký pátek, budou velkopáteční obřady v 15 hodin a velikonoční vigilie ve 21 hodin. Mši svatou o neděli Zmrtvýchvstání Páně bude arcibiskup Jan Graubner slavit od 10.00 a ve stejný čas bude z katedrály přenášena také bohoslužba o velikonočním pondělí – tu už ovšem nebude celebrovat arcibiskup Graubner, ale dómský farář P. Ladislav Švirák.

Olomoučanům opět nabízí pomoc svatá Pavlína

Tento týden nabídla věřícím pomoc i patronka města Olomouce a ochráýnkyně před morovými ranami svatá Pavlína. V katedrále sv. Václava jsou od úterý vystaveny ostatky této světice. Lidé se k ní – při dodržení všech bezpečnostních pravidel – mohou přicházet modlit každý den.

„Už v minulosti se ukázalo, že přímluva svaté Pavlíny pomohla nejen Olomoučanům před zhoubnou nemocí. Chceme se k ní obracet i nyní a prosit, aby Bůh na její přímluvu dal zdraví nemocným, aby zastavil šíření epidemie koronaviru, dal svou pomoc a útěchu všem, na které tato situace a související bezpečnostní opatření těžce doléhají, a také aby posiloval všechny, kdo v této krizi pečují o nemocné i potřebné,“ shrnul olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík.

Ostatky sv. Pavlíny ve zdobeném relikviáři jsou vystaveny na stupních hlavního oltáře v katedrále a lze je dobře vidět od mříže oddělující presbytář od zbytku chrámové lodi. Katedrála je volně přístupná každý den od 7.00 do 19.00. Samozřejmostí přitom je, že návštěvníci dodrží všechna aktuální bezpečnostní opatření: zachovají odstup od ostatních lidí minimálně dva metry, nebudou se zdržovat ve skupinách větších než dvě osoby (s výjimkou rodinných příslušníků) a nezapomenou ani na roušku přes nos a ústa.

Ke sv. Pavlíně, mučednici z doby Diokleciánova pronásledování křesťanů, se obyvatelé Olomouce modlí už od roku 1623 jako k ochránkyni před morem. „Zachránila je ovšem i před dopadem válečných operací ve Slezsku roku 1633 nebo před dalšími vlnami moru v letech 1633 a 1634,“ uvedl P. Miroslav Herold z olomoucké jezuitské komunity. Právě v jezuitském kostele Panny Marie Sněžné na dnešním nám. Republiky byly ostatky světice nejprve uchovávány. Jezuité podle P. Herolda sčítali věřící, kteří ke cti sv. Pavlíny pili víno nebo vodu z lampičky, přivezené do Olomouce od hrobu světice v Římě. „Jen od roku 1678 do roku 1771 se z ní napilo více než 194 tisíc osob, přes deset tisíc jich nahlásilo uzdravení a 99 případů známe i s podrobnostmi,“ dodal.

Ostatky římské mučednice, popravené i s rodiči za to, že se všichni nechali pokřtít, přinesl do Olomouce jezuita P. Mikuláš Lancicius roku 1623 – v době, kdy ve městě zuřil strašlivý mor, který si mezi obyvatelstvem vyžádal přes sedm tisíc obětí. Městská rada uspořádala v říjnu toho roku prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny z jezuitské koleje do kostela sv. Mořice v naději, že světice vyslyší modlitby lidu a vyprosí zažehnání nelítostné epidemie. A z vděčnosti, že se tak stalo, pak rada o dva týdny později vyhlásila sv. Pavlínu patronkou města.

Znovu se Olomoučané ke sv. Pavlíně obraceli ještě v letech 1626, 1633, 1634, 1637, 1675 a 1715. Největší průvod s jejími ostatky se konal právě v roce 1715, za zuřícího moru, na který ještě dnes upomínají dva sloupy – Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a morový sloup Panny Marie na Dolním náměstí.

Zdroj: ado.cz

Foto: ado.cz (Člověk a víra)

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)