Bývalá Úřední čtvrť v Olomouci je plná unikátů. Zaslouží si památkovou ochranu

Čtvrtek, 27.8.2020

Úřední (či Úřednická) čtvrť, která vyrostla před více než sto lety v katastru Nové Ulice a od roku 1919 je součástí Olomouce, by ráda získala trvalou a zákonnou ochranu své jedinečnosti.  Území na rozloze dnešních ulic od Zamenhofovy až po třídu Míru, v těsném sousedství historického centra, je už od dob svého vzniku důležitým urbanistickým počinem s uceleným charakterem, který by měl být zachován i do budoucna. „Národní památkový ústav zde plánuje vyhlášení nových památkových zón, což by ochránilo jak stávající zástavbu, tak korigovalo nové stavební počiny,“ uvedla garantka území Helena Grassová z olomouckého NPÚ. K realizaci moderní výstavby by se tak vyjadřoval NPÚ, a to vždy s důrazem na zachování kontextu chráněného území.

Stavební pozemky v této lokalitě skoupil Všeobecný rakouský spolek úředníků ještě před zrušením olomoucké pevnosti r. 1886 a už na konci 19. století se zde začaly stavět první domy. Díky blízkosti města a železniční tratě zde byl o bydlení velký zájem a oblast rychle nabývala na významu. Od roku 1906 již byla městem, jezdily sem tramvaje a děti mohly navštěvovat českou nebo německou školu.

Úřední čtvrť přitahovala významné osobnosti z obchodní i kulturní sféry, díky kterým zde vznikla řada nákladných, architektonicky velmi důležitých staveb. K nejvýznamnějším patří Vila obchodníka chmelem Stanislava Nakládala, dnes nejcennější funkcionalistická památka v Olomouci nebo Vila sochaře Julia Pelikána, dům Briessových či dvojdům Hándlových a Vávrových.  Historický význam měl dům č.p. 111, pozdější kino Lípa, od roku 1888 středisko olomouckých Čechů a vlastenců s kulturním sálem pro česká divadelní představení, která byla v německém divadle v centru zapovězena. A kousek naproti, tehdy v Úřední ulici, dům sochaře a štukatérského mistra Josefa Hladíka, z jehož dílny pochází výzdoba Arcibiskupského paláce či Sarkanderovy kaple.

V sobotu 29. srpna od 14:00 si význam své čtvrti připomenou, a návštěvníkům jej představí, současní obyvatelé této městské části. Prostranství na rohu ulic Mozartova a Žilinská ožije Sousedskou slavností připomínající urbanistickou a kulturní jedinečnost Úřední čtvrti a potřebu ochrany jejího charakteru do budoucna. Na programu slavnosti budou, kromě výstavy dobových fotografií, i dvě komentované prohlídky, a to ve 14 a 16 hodin.

Fotogalerie: 
Autor: 
(rej)