Covid tlačí na psychiku. Fakultka sestavila tým psychologů, pomáhá i Národní pedagogický institut

Sobota, 14.11.2020

Koronavirová epidemie s sebou nese i zvýšené psychické nároky. Na pacienty, na jejich blízké, na zdravotníky, ale třeba i na rodiče školáků. Jaké jsou možnosti pomoci?

Fakultní nemocnice sestavila speciální tým 

Zdravotníci pečující o pacienty s COVID-19 jsou často vystaveni extrémním profesním i časovým nárokům. Rodiny těchto pacientů zároveň oprávněně žádají od zdravotníků adekvátní informace o stavu svých blízkých a očekávají jejich empatii. Tyto protichůdné tlaky vyvolaly ve Fakultní nemocnici Olomouc potřebu zajistit pro svá pracoviště odpovídající psychologickou podporu. Je určena pacientům a jejich příbuzným a realizuje ji tým psychologů složený z odborníků Kliniky psychiatrie a Oddělení klinické psychologie.

„Účelem zřízené psychologické podpory je prostřednictvím komunikace s pacienty s COVID-19 a jejich rodinami zabránit „zvýšenému stresu“ a mimo jiné i omezit zvýšený tlak na zdravotníky, a tím jim poskytnout dostatečný prostor pro samotnou zdravotnickou práci. Psycholog je dostupný nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,“ uvádí náměstkyně léčebné péče FN Olomouc MUDr. Eleni Mikušková.

Typickými situacemi, kdy je tato podpora nezbytná, je příjem pacienta s COVID-19 k intenzivní péči či okamžiky po sdělení závažných, stresových a emočně náročných informací lékařem pacientovi a jeho blízkým.

Psychologickou podporu samotným zdravotníkům i nadále zajišťuje Systém psychosociální intervenční služby (tzv. peer podpora).

Nejen covid, ale i trable ve škole 

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Tu nabízejí také všechna krajská pracoviště Národního pedagogického institutu a jejich Centra podpory. Ta nyní fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. 

Pokud řešíte situaci, se kterou si kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná, více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc, kde je potřeba vyplnit formulář, následně se Vám ozve psycholog z NPI.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

Ilustrační foto: pixabay.com

Autor: 
(red)