Poslední velký znalec olomoucké historie zemřel. Další velká ztráta v krátké době

Středa, 18.11.2020

Podrobný popis života středověkých, renesančních a barokních olomouckých měšťanů, historie zdejších řemesel, dějiny olomouckých hospod, pivnic, vináren a restaurací… To je jen stručný výčet z obsahu díla olomouckého historika Miloslava Čermáka, který bohužel dne 8. listopadu ve věku nedožitých 79 let zemřel. 

Olomoucký rodák Miloslav Čermák vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Palackého. Během profesní dráhy se pak věnoval takřka výhradně regionálním dějinám. Knihy o výše zmíněných oblastech dějin nebyly ani zdaleka jedinou prací Miloslava Čermáka. V jeho nakladatelství a vydavatelství Memoria vycházely jak odborné publikace, tak i historické romány různých autorů, situované právě do Olomouce.  Od roku 1995 vydával a redigoval rovněž vlastivědnou revui Střední Morava, jíž za tu dobu dokázal vydat rovných padesát čísel. V posledních letech zaujal vydáním knihy o Olomouci v roce 1968 a v roce 1989. Druhou z těchto knih přesně před rokem představoval veřejnosti na radnici v Olomouci.  

Pan Čermák byl ale také velkým sportovcem a propagátorem vytrvalostního běhu. Organizoval různé běžecké závody a založil také organizaci TJ Liga stovkařů Olomouc. Před třemi lety byl v rámci akce Sportovec roku 2017 Olomoucka oceněn jako mimořádná funkcionářská osobnost.  

Doktor Čermák patří ke generaci historiků, kteří výborně a detailně znali olomouckou regionální historii. Nyní už ovšem ke svému bohatému dílu bohužel nepřidá ani řádku, stejně jako nedávno zesnulý historik Milan Tichák nebo zkušený olomoucký archeolog Vít Dohnal. Odborníci říkají, že mezi dnešními historiky na univerzitě už žádný takový znalec regionálních dějin, jako byli výše zmínění pánové, není. Přitom právě Milan Tichák a Miloslav Čermák udělali pro popularizaci bohaté olomoucké historie tolik, že po jejich odchodu hrozí vznik citlivého vakua. Podle našich informací hrozí i to, že skončí výše zmíněná revue Střední Morava. 

Miloslav Čermák a jeho poctivá historiografická práce budou Olomouci chybět!

Foto: archiv olomouc.eu / Blanka Martinovská

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)

Komentáře

Bylo mi ctí pane doktore Čermáku. Vždy jste byl vstřícný, ochotný pomoci a poradit. Odpočívejte v klidu a v pokoji. Děkuji Vám za vše, co jste pro mě udělal. J. Šefčík