Vídeňané chválí Olomouc: cítíme se tady jako doma, je to stejná kultura

Sobota, 11.3.2017

Roku 1848 do Olomouce zamířil vídeňský císařský dvůr, aby tady nakonec zůstal více než půl roku, dokud se ve Vídni neuklidní revoluční bouře. Jak uvedl při čtvrteční návštěvě Olomouce náměstek vídeňského starosty Johann Gudenus, do Olomouce by Vídeňané mohli klidně zamířit i dnes.

„Pokud by ve Vídni vypukla znovu revoluce, klidně tady můžeme strávit i více času než císařský dvůr,“ řekl s úsměvem rakouský politik. Dodal, že v Olomouci se cítí jako doma. „Okamžitě jsem tady pocítil, že jsme ve stejném kulturním prostředí,“ řekl Johann Gudenus.

Na radnici v Olomouci zavítala ve čtvrtek početná delegace představitelů Vídně, Vídeňského Nového Města (Wiener Neustadt) a dolnorakouského zemského sněmu. Hosté byli přijati primátorem Antonínem Staňkem a jeho náměstkem Alešem Jakubcem. Společně s Johannem Gudenusem přijeli také Michael Schnedlitz, náměstek starosty Wiener Neustadt, Udo Landbauer, člen městské rady Wiener Neustadt a poslanec zemského sněmu, a další člen rady Philipp Gerstenmayer. Důvodem návštěvy zástupců rakouského hlavního města a Wiener Neustadt byl záměr podpořit vzájemné vztahy a spolupráci kulturně i historicky blízkých regionů. „Česká republika je pro nás důležitý partner v oblasti kultury i ekonomické spolupráce. Chceme proto v tomto směru rozvíjet historicky vzniklé kontakty, jejichž základy byly položeny už před staletími,“ řekl Johann Gudenus.

Primátor Antonín Staněk návštěvu přivítal a stručně vyjmenoval jak důležité údaje o historii i současnosti Olomouce, tak i prvky, které jsou oběma stranám společné a kde se naskýtá možnost bližší spolupráce a výměny. „Naše města mají velmi dlouhou historii, pojí nás různé historické a kulturní události, stejně jako třeba osoba Marie Terezie, od jejíhož narození letos uplyne 300 let,“ uvedl primátor Antonín Staněk. S představitelem města Vídně se shodli na možnostech spolupráce v oblasti sportu a výměny žáků základních i středních škol, na potenciálu spolupráce rakouských univerzit s Univerzitou Palackého a o podpoře turistiky. „Důležité je, že se nemá jednat o kontakty politiků, ale občanů, školáků, studentů a třeba úředníků,“ zdůraznil primátor Staněk.

Hosté avizovali, že povědomí o Olomouci podpoří v rakouských médiích. „Olomouc je pro rakouské turisty ideální, je to krásné město s mnoha památkami, máme společnou historii a z Vídně se sem dá dojet za něco málo přes dvě hodiny,“ uvedl tiskový mluvčí starostova náměstka Werner-Christoph Kaizar, který sám byl v Olomouci už potřetí. O respektu Rakušanů k historii Olomouce ostatně přesvědčil i sám náměstek Gudenus. „Známe starou legendu o založení Olomouce Juliem Caesarem. Naše Vídeň byla opravdu kdysi založena Římany jakožto Vindobona, tady jsem se ale dozvěděl, že také v Olomouci existují doklady o přítomnosti římských vojáků,“ uvedl.

„Těšíme se na návštěvu olomoucké univerzity, máme zájem na rozvoji spolupráce s fakultou zdravotnických věd. Určitě můžeme nabídnout i výměny studentů různých škol,“ sdělil Michael Schnedlitz, náměstek starosty Wiener Neustadt.

Aleš Jakubec poté připomněl spolupráci Olomouce s jinými rakouskými městy, především s městem Graz, ve věci řešení dopravních otázek. „Snažíme se například Grazem inspirovat, je to město, které velmi dobře zvládlo koexistenci různých forem dopravy a je pro nás určitým vzorem,“ řekl Aleš Jakubec. „V Olomouci už dva roky připravujeme plán udržitelné městské mobility a hledáme cesty, jak sladit zájmy chodců, cyklistů i řidičů.“ Podobné problémy s řešením dopravy znají podle slov Johanna Gudenuse i ve Vídni. „U nás občas zaznívají extrémní názory, že by se měla doprava úplně vyhnat z města. To je ale nemožné, takový postoj nezastávám, je to proti smyslu existence města.

Například živnostníci se prostě bez aut neobejdou. Podle mého názoru je důležité obnovovat a rozšiřovat zelené plochy ve městě, které mají vliv na kvalitu ovzduší,“ konstatoval náměstek starosty Vídně. Obě strany se shodly také na možné podpoře elektromobilů a sítě napájecích stanic.

Foto: MMOL

Autor: 
(red)