Radnice chystá změny náměstí Republiky, chce se poradit s lidmi i s firmami

Pondělí, 12.6.2017

Město Olomouc hledá budoucí podobu náměstí Republiky a blízkého navazujícího okolí. Radnice proto zadala zpracování studie veřejného prostranství Náměstí Republiky – ulice Křížkovského – ulice Mariánská- Akademická – ulice Wurmova – Biskupské náměstí. „Vedení města chce do přípravy budoucí podoby této důležité lokality zapojit i instituce, které zde sídlí, uživatele prostranství a nemovitostí i ostatní občany,“ konstatoval náměstek primátora Aleš Jakubec.

Po jednání se zainteresovanými institucemi se chystá také setkání s veřejností. „Jedná se o velmi frekventovaná a významná veřejná prostranství, i proto je správné, když se bude o jejich úpravách a o chystané studii veřejně diskutovat,“ zve k diskuzi zájemce z řad rezidentů i všech dalších Olomoučanů primátor Antonín Staněk. Toto setkání s veřejností se odehraje 19. června v 17 hodin v sále Václava III. Vlastivědného muzea.

Konečným cílem studie je prověřit možné úpravy zmiňovaných veřejných prostranství ve variantách a nalezení optimálního řešení odpovídajícího významu jednotlivých veřejných prostranství s důrazem na zlepšení podmínek pro pěší. Řešená lokalita je sídlem značného počtu organizací a institucí. Významně ji ovlivňuje Arcibiskupství olomoucké coby spoluvlastník veřejných prostranství, důležitou roli hraje univerzita a množství studentů, kteří ji oživují. V místě sídlí řada dalších institucí, jako například Vlastivědné muzeum, Muzeum umění, Knihovna města Olomouce a další důležité subjekty. Setkání s těmito institucemi se uskutečnilo na začátku června. Tématem jednání bylo hledání důležitých hodnot, problémů území a definování záměrů pro tuto lokalitu. Lokalita v sobě skrývá rovinu celoměstské významnosti i nadregionální důležitosti, stejně jako měřítko běžného života.

Z diskuze vyplynulo, že mezi atraktivní body území patří dopravní dostupnost pro individuální a hromadnou dopravu, zeleň na Biskupském náměstí i historický kontext prostředí. Ten však současně přináší podle institucí řadu omezení. Přílišný pohyb aut, která hledají možnost zaparkování, absence zeleně, stínu pro čekající a dalšího mobiliáře jsou naopak často citovanými problémy v místě. Setkání potvrdilo klíčová témata, která je nutné ve studii řešit, a to hledání kompromisu mezi všemi druhy dopravy, a to pro místní i návštěvníky lokality. Území je charakteristické vysokým počtem pěších. Z další diskuze vyplynulo, že je potřeba zlepšit podmínky pro pobyt ve veřejném prostoru (více stínu, mobiliář, odpovídající osvětlení). Potvrdilo se znovu oživení Hanáckých kasáren i vysoký potenciál bývalých jezuitských kolejí, jejichž využití se však do pěti let patrně promění. Potvrdila se také důležitost řešení parkování v navazujících částech města a nutnost zlepšení výjezdu z lokality směrem do ulic Hanáckého pluku a Dobrovského.

Do dialogu je možné se zapojit jak 19. června během veřejného setkání, tak anketou, která je zveřejněna na stránkách města. Anketu bude možné vyplnit také v budově magistrátu v Hynaisově ulici 10. Anketu najdete zde www.olomouc.eu/anketa-namesti-republiky

Veřejné setkání: 19. června 2017 v 17 hodin, Vlastivědné muzeum Olomouc, sál Václava III.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)