Jak se změní parkovné? Placení přes SMS, libovolná doba, jedna cena, jedna zóna

Středa, 14.6.2017

Od 1. července se v Olomouci podstatně změní způsob parkování. Zaniknou dvě rozdílné zóny s rozličnými cenami a poprvé půjde parkovací poplatek uhradit prostřednictvím SMS zprávy. Pro parkování v placené zóně od tohoto data současně přestane platit dvouhodinové omezení. Hodina stání přijde na jednotných třicet korun. Co se nemění, je doba placeného stání v zóně placeného parkování. Je vymezena časem od 9 do 18 hodin v pracovní dny.

Poplatek za krátkodobé parkování v Olomouci se mění poprvé od roku 2007. Nová cena bude odpovídat republikovému standardu. „Změnami v parkování v historickém centr chceme přimět řidiče a přesvědčit Olomoučany o výhodách veřejné, případně alternativní dopravy,“ objasnil náměstek primátora Aleš Jakubec.

„Olomouc má ve srovnání s ostatními krajskými městy nejlevnější hromadnou dopravu,“ připomněl primátor Antonín Staněk. „Zavedením bezhotovostní úhrady chceme lidem usnadnit placení parkovného a konečně se posunout na úroveň, kterou dlouhodobě poskytují moderní technologie,“ zdůraznil s tím, že nová služba také zefektivní výběr parkovného a výhledově sníží investice do nových parkovacích terminálů.

Při placení pomocí SMS odešle řidič na číslo 902 66 zprávu podle příkladu ve tvaru OL_1_4M70000. Syntaxe zprávy znamená: město, zónu a registrační značku vozidla. Operátor přijetí zprávy odesílateli obratem potvrdí. Pokud bude chtít na místě stát déle, odešle najednou více zpráv po sobě.

Strážníci budou úhradu kontrolovat pomocí tabletu. „Máme vlastní informační systém s univerzálním platebním portálem. Strážníkovi stačí naskenovat registrační značku vozidla a systém ji ztotožní s uhrazenou platbou,“ popsal ředitel městské policie Pavel Skalický.

Vzhledem k tomu, že 1. červenec připadne na sobotu, kdy je ve městě parkování zdarma, využijí Technické služby města Olomouce tento víkend k výměně více než sto šedesáti značek dodatkových tabulí na parkovacích dopravních značkách a Městská policie Olomouc k doplnění informací o SMS poplatku na parkovací automaty.

Paralelně se zavedením služby SMS parkování pracuje město i na přípravě bezhotovostní platby parkovného pomocí mobilní aplikace pro chytré telefony. „V případě, že nevniknou komplikace při výběrovém řízení, mohla by být spuštěna od nového roku,“ doplnil náměstek Jakubec.

Foto: MMOL/Pavel Snášel

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)