Historická střecha městské knihovny na náměstí Republiky je konečně opravená

Čtvrtek, 15.6.2017

Náročnou opravu má za sebou střecha historické budovy Knihovny města Olomouce. Střecha objektu z konce 19. století, která byla vystavěna jako někdejší okresní hejtmanství, skončila oproti plánovanému termínu v předstihu.

„Opravu střechy knihovny se stavební firmě podařilo dokončit se zhruba třítýdenním předstihem oproti původně stanovenému smluvnímu termínu. Stavební práce se povedlo urychlit i přesto, že byla v části střechy objevena dřevomorka a z toho důvodu byla firma nucena provádět neplánované práce,“ objasnil investiční náměstek primátora Filip Žáček. Kvůli neočekávanému výskytu dřevokazné houby v jednom místě stropu budovy musela být poškozená část dvou stropních trámů nahrazena.

Během necelých čtyř měsíců stačila stavební firma opravit měděnou střešní krytinu na ploše čítající více než 650 metrů čtverečních, sanovat krovy, vyměnit dřevěné prvky střešní konstrukce, poškozené části střešní římsy a nahradit některé prvky na historizující fasádě „Jsem rád, že se stavbu i přes dílčí komplikace podařilo brzy ukončit. Lokalita poblíž městské knihovny je totiž výrazně dotčena stavebními pracemi a v důsledku toho i dopravními opatřeními, která souvisí s rekonstrukcí ulice 1. máje,“ zhodnotil náměstek Žáček. Celkové náklady na opravu památkově chráněné budovy, která probíhala za plného provozu knihovny, přišly na necelé čtyři miliony korun.

Budova městské knihovny byla, jako někdejší okresní hejtmanství, vystavěna v místě zbořeného kostela Panny Marie na Předhradí v letech 1853 až 1854. Autorem stavby, která reprezentuje přechod od klasicismu k romantickému historismu, byl Josef Seifert. Budova se nachází na území městské památkové rezervace a je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)