Rekonstrukce tramvajové křižovatky v Legionářské ulici mění dopravu v centru

Pondělí, 3.7.2017

Změny v dopravě v Olomouci tentokrát neberou konce, opravují se nejen celé ulice, ale i části některých křižovatek - nyní je na pořadí ta v Legionářské ulici.

Až do 7. září 2017 bude probíhat rekonstrukce tramvajové křižovatky v Legionářské ulici. Oprava neovlivní obsluhu zastávek v autobusovém či tramvajovém provozu, ale přinese omezení v automobilové dopravě.

V termínu od začátku července do 21. srpna je ulice Legionářská pro veškerý provoz z důvodu stavebních prací zjednosměrněna, a to v úseku od křižovatky s ulicí 8. května po křižovatku s ulicí Studentskou. V opačném směru všechna vozidla jedou po objízdné trase ze Studentské ulice rovně na Hynaisovu, dále na Wellnerovu, Palackého a zpět na tř. Svobody.

Ve spolupráci s městem bude Dopravní podnik provádět na křižovatce výměnu kolejnic a výhybek, včetně slepé koleje, která vede ke křižovatce se Studentskou ulicí. Součástí stavby je oprava trakčního vedení, rekonstruovat se bude povrch vozovky, opravami projdou uliční vpusti, obrubníky a dlažba. V rámci stavby se dočká úpravy také jízdní pás v Legionářské ulici, konkrétně u dispečinku Dopravního podniku a u polikliniky SPEA. Předpokládaná doba stavebních prací je do 21. srpna a celkové náklady jsou předpokládány ve výši 38 milionů korun.

Od 22. srpna do 7. září projde opravou také povrch komunikace v křižovatce Legionářská a 8. května, konkrétně roh komunikace okolo polikliniky SPEA. V tu dobu však bude provoz veden již oběma směry, jen ve zúženém profilu komunikace.

Oprava neovlivní obsluhu zastávek v autobusovém či tramvajovém provozu. Dojde pouze k úpravě výlukových jízdních řádů a z důvodu vedení autobusových linek po objízdných trasách může docházet ke zpoždění některých linek.

Provoz linek MHD od 1. 7. do 21. 8. 2017 včetně

Autobusový provoz bude od křižovatky Studentská x Legionářská směrem na tř. Svobody (pouze v tomto směru) veden po objízdné trase ul. Hynaisova, Wellnerova, Palackého a nám. Národních hrdinů.

Linky č. 50, 51 a 52 budou ve směru od křižovatky Dobrovského x Na Střelnici vedeny směrem do zastávek Palackého/Náměstí Hrdinů po objízdné trase ul. Zámečnická, 8. května, nám. Národních hrdinů, Palackého/tř. Svobody bez dopadu do obsluhy zastávek.

Provoz na nám. Národních hrdinů a v ul. Legionářská ve směru od tř. Svobody po křižovatku ul. Studentská x Legionářská bude veden podle dopravního značení.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)