Pomůžete zachránit slony? Stačí přinést do Zoo Olomouc obnošené šaty

Neděle, 9.7.2017

Zoo Olomouc navázala spolupráci s organizací Moment, díky níž se mohou lidé zapojit do prázdninové sbírky oblečení a přispět na záchranu slonů afrických v místě jejich výskytu ve volné přírodě. Pomoc spočívá v darování nepotřebného, ale stále pěkného oblečení. Organizace Moment je poté roztřídí a prodá v síti svých second handů. Výtěžek z prodeje poputuje na projekt Save Elephants.

Do sbírky oblečení se může zapojit každý, kdo v období prázdnin navštíví olomouckou zoo. Pro odložení nepotřebných oděvů je na vstupu do zoo sběrný koš. Sbírka probíhá od 3. července do 31. srpna každý den včetně víkendů v rámci otvírací doby zahrady. Jedna taška nepotřebných, ale pěkných věcí znamená krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně vycvičen na odhalování pytláků slonoviny.

Slon africký obýval původně téměř celou Afriku (dokonce se vyskytoval i na Sahaře v době, kdy byla ještě zelená). Jejich stavy snižují zejména ilegální zabíjení a obchod se slonovinou, dále zábor půdy. Velikost volně žijící populace je odhadována na 600 tisíc jedinců. Každoročně je kvůli klům v Africe zabito 30 až 40 tisíc slonů! V Červeném seznamu jsou vedeni v kategorii „zranitelní“ (Vulnerable). Společnost Save Elephants, založená dobrodruhem, cestovatelem a aktivistou Arthurem Sniegonem, bojuje přímo v Africe proti pytláctví slonů a ilegálnímu obchodu se slonovinou.

Zoo Olomouc je do ochrany slonů v Africe zapojena prostřednictvím členství v České koalici pro ochranu biodiverzity, která již řadu let působí na poli ochrany biodiverzity a rozvojové pomoci. Jedním z realizovaných projektů je právě pomoc divokým slonům v Africe. Nyní máte možnost se do záchrany těchto majestátních gigantů zapojit i Vy!

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)