Začala oprava slavných Blažejských schodů. Najdou archeologové Blažejskou bránu?

Pondělí, 17.7.2017

Bezmála deset metrů dlouhé schodiště, které spojuje vysoko položené Blažejské náměstí se vstupem do Bezručových sadů, se dnes dopoledne změnilo ve staveniště. Celé schodiště, které bylo v nevyhovujícím technickém stavu, bude demontováno a jeho kamenné bloky, tedy jednotlivé schody budou očištěny a repasovány. Celá akce může přinést také velmi zajímavé informace - o historicky cennou lokalitu se totiž zajímají i archeologové.

Ze schodiště budou nejprve postupně demontovány objemné kamenné schody. Ty, jejichž technický stav to dovolí, budou odborně očištěny a repasovány. „Při rekonstrukci se budeme snažit zachovat co nejvíce původních schodů, byť by šlo třeba jen o jejich části,“ uvedl primátor Antonín Staněk. Zásadně poškozené schody budou nahrazeny novými bloky ze žuly. „Výběr materiálu, který bude na výrobu nových částí schodů použit, naši odborníci konzultovali s Národním památkovým ústavem i s odborem památkové péče, jednání se účastnil i zástupce příslušné komise městské části,“ vysvětlil primátor Staněk. Podrobný průzkum napovídá, že vyměnit bude třeba až čtyřicet procent schodů.

V dalších fázích práce budou vybetonovány schodnice, do kterých budou nově osazeny očištěné a repasované kamenné bloky. V současnosti není známo, jak jsou původní schody uloženy, ukáže se to právě při jejich demontáži, pravděpodobně jsou ale pouze uložené na štěrku. Součástí stavby je i přeložka kabelu nízkého napětí ze stávající nadzemní ocelové trubky do plastové trubky z PVC, která bude umístěna pod kamenné schodiště. Náklady na přeložku činí zhruba 102 tisíce korun. Celkové náklady na rekonstrukci schodiště včetně DPH budou asi 1,86 milionu korun.

Součástí rekonstrukce bude i průzkum pod schodištěm ze strany archeologů z Národního památkového ústavu. Místo je historicky významné, stával zde jeden z důležitých středověkých komunikačních prvků, Blažejská brána. „Rekonstrukci budeme sledovat. Jednak jde o místo, kde stála Blažejská brána, o které se dochovalo poměrně málo informací, a navíc se jedná o lokalitu, intenziovně osídlenou už od 9. a 10. století,“ uvedl Pavel Šlézar, vedoucí odboru archeologie Národního památkového ústavu v Olomouci.

 

ZÁKLADNÍ DATA

- rozměry schodiště – šířka 4-5 metrů, délka cca 9 metrů, 30 schodů

- stavební práce bude realizovat firma Kámen Morava, s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení, které odboru správy městských komunikací a MHD administroval odbor investic,

- vysoutěžená cena díla je 1.856.845,44- Kč včetně DPH

- zahájení stavebních prací 17. 7. 2017, předpokládané dokončení 22. 10. 2017, po celou dobu oprav bude schodiště pro veřejnost uzavřeno

Blažejská brána

Blažejská brána se nacházela na východě dnešního Blažejského náměstí na místě tzv. Blažejských schodů, kterými se dnes prochází do Bezručových sadů. Brána sloužila těm, kteří šli z města do osady Dědina, která až do doby tereziánské přestavby opevnění ležela pod hradbami města. Blažejská brána byla z jednou nejstarších bran v Olomouci. Po výstavbě kapucínského kláštera v 17. století se ovšem její praktická funkce značně zhoršila, protože lidé k ní nemohli dojít přímo, ale museli obcházet jeden domovní blok. Během výstavby tereziánské pevnosti (1742-1758) proto byla Blažejská brána trvale zahrazena a stala se z ní prachárna. Její dřívější hlavní funkce – tedy sloužit jako průchod z města – přešla na bránu Kateřinskou, která vyrostla už v roce 1699 o jednu ulici jižněji.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)