Olomoucké ulice budou příští rok mnohem zelenější a rozkvetlejší

Středa, 6.12.2017

Vypadá to, že Olomouc chce konečně být skutečným městem květin. Přednádražní prostor, ulice Kosmonautů, třída Svobody, Horní náměstí a Brněnská ulice budou příští rok barevnější. Zaslouží se o to nový koncept ozelenění města, který počítá s revitalizací veřejné zeleně a květinových výsadeb.

Na realizaci se budou podílet odbor životního prostředí a odbor koncepce a rozvoje společně s Výstavištěm Flora. Rozpočet počítá s výdaji od pěti set tisíc do jednoho milionu korun. „Navrhovaný koncept ozelenění Olomouce je předkládán jako minimalistické řešení při dosažení maximálního květinového efektu,“ konstatoval primátor Antonín Staněk, který koncept inicioval.

V přednádraží se jako potřebná jeví revitalizace sedmi kontejnerů s platany, které jsou využívány spíše jako odpadkové koše. Nádoby budou osazeny letničkami, vysazeným stromům bude vyměněn substrát. „A zvažujeme i doplnění dalšího mobiliáře,“ poznamenal náměstek Aleš Jakubec.

Vzhledem k výjimečnosti Horního náměstí počítají odborníci s využitím zcela atypických květinových instalací v prostoru a květinových show v součinnosti s profesními svazy, které jsou partnery Flory Olomouc. Tedy se Svazem květinářů a floristů ČR, Svazem školkařů ČR a Asociace zahradnických a zemědělských společenstev.

Jako vhodné místo pro ozelenění města formou květinového pásu osazeného letničkami byla vybrána Brněnská ulice. Travnatý pás mezi cestou a kolejištěm tramvaje se příští rok promění v letničkový záhon díky přímému výsevu rozmanitých směsí.

Autor: 
(red)