Čtyři sochy ze Sloupu Nejsvětější Trojice praskají, čeká je zásah restaurátorů

Středa, 6.12.2017

Svaté Jáchyma, Jeronýma, Metoděje a Annu, respektive jejich sochy, které zdobí Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, čeká zásah restaurátorů. Monitoring, který se uskutečnil letos v červnu, ukázal, že právě tyto čtyři plastiky potřebují citlivý zásah restaurátora. „Dobrou zprávou je, že sochy vůbec nemusí opustit své místo – restaurátorský zásah se totiž bude uskutečňovat z vysokozdvižné plošiny,“ uvedl náměstek primátora Ladislav Šnevajs.

Aktualizovaný dokument, tzv. Management plán památky UNESCO, schválila na včerejším jednání městská rada. „Považuji za důležité a přínosné, že při zpracování tohoto povinného dokumentu se poprvé v historii setkali všichni pracovníci magistrátu, Národního památkového ústavu, krajského úřadu a dalších institucí, kteří se na propagaci, údržbě a řadě dalších činností souvisejících s památkou UNESCO podílejí. Věřím, že se řada činností zefektivní a zjednoduší,“ komentuje výsledek několikaměsíční práce náměstek Šnevajs.

Podrobná fyzická prohlídka odhalila většinou drobné trhliny, pouze v případě sochy svatého Metoděje jde o větší trhlinu. Dílem jde o poškození v místech, kde byly trhliny už v minulosti a které dříve prošly opravou a lepením, dílem o trhliny nové. Rozsah poškození, které vzniká přirozenou cestou působením klimatu, není velký a restaurátorovi umožní pracovat přímo na místě.

Prohlídka, při níž odborníci odhalili dílčí problémy nejproslulejší olomoucké památky, je součástí dlouhodobého Management plánu památky UNESCO. Podle závěru této pravidelné prohlídky, kterou provádí technologická laboratoř NPÚ v Praze, lze konstatovat, že současný stav barokního sloupu je stabilizovaný. Odpovídá stavu 16 let po komplexním restaurování a po provedení částečného čištění v roce 2006 a neprovádění dalších doporučení restaurátorů. Na památce UNESCO jsou průběžně pečlivě prováděny drobné opravy. Pravidelné práce představují jednou za rok až dva pravidelnou kontrolu aktuálního stavu a očištění kamenných prvků Sloupu suchou cestou. Jednou za deset let je třeba provést též čištění a rekonzervaci měděných soch. Dále je třeba počítat s komplexním restaurátorským zásahem přibližně jednou za třicet let. Posledním závěrem letošní kontroly bylo právě zjištění, že čtyři sochy nyní vyžadují restaurátorův zásah.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)