Tesaři staví u radnice novou věžičku. Ta nahradí přes sto let starou konstrukci

Úterý, 9.1.2018

AKTUALIZOVÁNO Vloni na jaře začala velká rekonstrukce střechy olomoucké radnice. Byť měla podle původních plánů skončit už v závěru minulého roku, stále se na některých místech pokračuje, ačkoliv na valné většině střechy je už hotovo a probíhají jen kontroly. Během rekonstrukce se totiž dodatečně rozhodlo o některých dalších opravách. Mezi ně patří i jedna z věžiček, které zdobí severní stranu střechy radnice.  

Na Horním náměstí mohou lidé v těchto dnech sledovat, jak vzniká nová konstrukce pro tuto ozdobnou věž. Příležitost vidět takto přímo živě práci šikovných tesařů a dalších řemeslníků, která bude zdobit radnici další přinejmenším desítky let, je poměrně vzácná. Do pátku v druhém lednovém týdnu dokončili své skutečně parádní dílo tesaři. Nyní, 23. ledna, tesaři pokračují ve vytvoření horní části věžičky. Do nové konstrukce současně umísťují i ty prvky z konstrukce původní, které byly i po více než sto letech v dobrém technickém stavu. Věžička tak bude na přání památkářů obsahovat ve své konstrukci i původní trámy a prkna. Zakrytá dřevěná konstrukce pak bude čekat na další řemeslníky, kteří se postarají o její pokrytí plechem. Tím věžička získá takovou finální podobu, v jaké bude další desítky let krášlit radniční střechu. Dodatečné zařazení opravy věžičky do celkové rekonstrukce střechy lze jen pochválit, protože stav konstrukce by si nejspíš vyžádal její opravu v nejbližších letech, zatímco takto bude hotovo vše najednou.

Během oprav se za poslední rok změnil nejen technický stav radniční střechy, ale například i vstupní část budovy včetně pracoviště ostrahy a také před pár dny otevřené informační centrum v podloubí. Průběh rekostrukce samotné historické střechy, která byla ve špatném stavu zejména pokud jde o prejzovou krytinu a částečně i krovy, ukázala řadu zajímavostí. Jednak byl v menší věžičce nad orlojem učiněn fascinující nález mnoha vzácných archivních dokumentů (tubus sem bude i s novými dokumenty vrácen při opětovném vynesení věžičky na střechu radnice), v létě se zase podařilo díky práci dendrologa určit stáří jednotlivých krovů. Nejstarší z nich byly z období pozdní gotiky.   

„Vyhodnocené konstrukční prvky, náležící původním částem krovů radnice, byly zhotoveny z jedlí pokácených v letech 1503 – 1505. Upravená část krovu nad severním křídlem byla zhotovena z jedlí a smrků pokácených v letech 1899 - 1903. Vyhodnocené prvky vložených stojatých stolic byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených v letech 1802 – 1803,“ uvedl tehdy v expertíze dendrolog Tomáš Kyncl. Prvky valby na nároží západního a severního křídla byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených v letech 1739 - 1740. Valba jižního křídla budovy radnice byla pořízena z jedlí a smrků pokácených v letech 1860 - 1861. „Datované opravy krokví byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených v letech 1899 – 1900,“ vysvětluje data dendrolog Kyncl.

Privilegium vybudovat radnici a kupecký dům udělil Olomouci už král Přemysl Otakar II. v roce 1261. Měšťané ale dlouho používali provizorní radnici na Předhradí. Teprve když roku 1378 udělil městu obdobné privilegium markrabě moravský Jošt, byl položen základní kámen radnice na Horním náměstí. V letech 1410 – 1411 byla první radnice, převážně dřevěná, dostavěna. Tu ovšem roku 1417 zničil požár, a roku 1420 začala stavba kamenné budovy.

Foto: REJ.cz a MMOL/ Jan Andreáš

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)