Protipovodňová opatření v centru města? Termín se ztrácí, radní nejsou spokojeni

Středa, 7.2.2018

Letos na jaře se mělo začít s velkými úpravami koryta řeky Moravy v centru Olomouce. Jenže dost možná se nezačne. Harmonogram prací na protipovodňových opatřeních totiž zůstává nejasný i po setkání, které se včera odehrálo při jednání Rady města Olomouce. Olomoucké radní zde informovali o stavu přípravy této velké investiční akce zástupci investora, tedy Povodí Moravy, s. p. a představitelé sdružení zhotovitelských firem. Další jednání se z podnětu města odehraje na půdě ministerstva zemědělství.

Radní se v úterý dozvěděli, že konsorcium firem, které vyhrálo soutěž na zhotovení celé II. B etapy Protipovodňových opatření Olomouc, chce začít s pracemi u mostu přes Moravu v Komenského ulici hned po Velikonocích 3. dubna. Radním byly předloženy dvě termínově odlišné varianty dopravních omezení, přičemž obě varianty znamenaly velmi výrazný zásah do dopravy v Olomouci. Z předložených plánů vyplynulo, že by se obyvatelé města museli smířit po mnoho měsíců se zcela uzavřeným dopravním uzlem v okolí tohoto mostu, tedy i s uzavřenými ulicemi Komenského, Husova, Pasteurova, Sokolovská, Na Letné, Nábřeží a kapitána Nálepky.

Primátora Antonína Staňka ani jeho kolegy z vedení města argumenty investora a zhotovitelů nepřesvědčily. „Vím, že se jedná o investiční akci, která v důsledku přinese Olomouci velké pozitivum v podobě bezpečnější řeky i podstatně krásnějšího nábřeží. Jde ale o to, abychom cestou k těmto pozitivům neutrpěli zbytečně velké ztráty, jinak řečeno, aby ta cesta byla pro Olomoučany co nejméně bolestná a zatěžující,“ řekl primátor Antonín Staněk. „Z pohledu míry připravenosti bych považoval zahájení stavby v dubnu za nezodpovědný hazard,“ dodal primátor s tím, že město doposud ani neznalo harmonogram akce a teprve nyní se dozvídá o záměru za necelé dva měsíce začít s dopravními omezeními.

Náměstek primátora Aleš Jakubec připomněl, že se přípravě na protipovodňové úpravy koryta Moravy v centru Olomouce věnují kompetentní pracovníci magistrátu už deset let a pro investora a zhotovitele připravili celou řadu dokumentů, kromě jiného i podrobnou a mnoha analýzami podloženou studii organizace dopravy při stavbě. Tyto podklady podle jeho názoru nebyly zhotovitelem při přípravě jeho plánů stavby patřičně využity a zohledněny.

Primátor Antonín Staněk informoval hosty, že již inicioval setkání s ministrem zemědělství, kde by jednání s představiteli státního podniku Povodí Moravy mělo pokračovat. Odehrát by se mělo 15. února. 

II. B etapa Protipovodňových opatření Olomouc má trvat přibližně čtyři roky, týká se úseku řeky Moravy od mostu v Komenského ulici přes most na Masarykově třídě dál směrem k soutoku s Bystřicí. Při akci vzniknou dva nové mosty a změní se koryto řeky a jeho nábřeží. Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy, město vystupuje v roli chráněného subjektu.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)