Místo lávky podchod? Oblíbená zkratka přes železnici zřejmě v Hejčíně nezmizí

Středa, 7.2.2018

Lávka sice letos zmizí, cesta na druhou stranu železniční trati se ale neuzavře. Tak alespoň vypadá momentální pozitivní zpráva z radnice - vedení Olomouce hledá variantu náhrady za uzavřenou lávku nad tratí ve Václavkově ulici v Hejčíně. Po jednání se Správou železniční dopravní cesty prověřuje možnost zřízení podchodu. Důvodem k uzavření lávky pro pěší nad železniční tratí spojující olomoucké ulice Na Trati a Václavkova byl havarijní stav, který na konci loňského potvrdil závěr z mostní prohlídky.

„Iniciovali jsme jednání se zástupci oblastního ředitelství SŽDC, abychom znovu prověřili veškeré možné varianty, které by ve výsledku přinesly řešení obyvatelům městských částí Hejčín, Řepčín a Olomouc-západ,“ popsal důvody jednání primátor Antonín Staněk. „Závěrem z jednání je doporučení ze strany SŽDC řešit křížení mimoúrovňově, nejlépe formou podchodu. Na tuto podobu řešení lze dle vyjádření SŽDC čerpat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ popsal jednání primátor.

„Zástupci oblastního ředitelství navíc vyjádřili také připravenost při řešení majetkoprávních záležitostí, protože některé dotčené pozemky jsou v majetku Českých drah,“ připomněl náměstek primátora Aleš Jakubec. „Na základě výsledků jednání se vhodné jeví pořídit studii, která by prověřila možnost umístění mimoúrovňového křížení při ulici Václavkova. Rada města proto na svém posledním jednání dala za úkol odboru koncepce a rozvoje jednat o možnostech pořízení studie mimoúrovňového křížení, včetně cenové nabídky. Náklady na zvažované vybudování podchodu by se přitom městského rozpočtu měly dotknout jen minimálně,“ doplnil náměstek primátora Aleš Jakubec.

Městem původně zvažovaná varianta na vybudování úrovňového bezbariérového přechodu pro pěší předpokládala částku až 20 milionů.

Foto: Olomoucký Rej

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)