Sokolská, Zámečnická a další ulice se změní. Rozhodněte o jejich budoucnosti

Čtvrtek, 5.4.2018

Pokud se chcete podílet na řešení úprav ulic Sokolská – Zámečnická, stejně jako navazujících ulic Slovenská, Kačení, Vodární a U Hradeb, máte jedinečnou možnost. Ve čtvrtek 12. dubna se od 17 hodin koná v sále dominikánů (vstup ze Studentské ulice) veřejné projednání studie architekta Davida Mareše.

Studie má navrhnout nejen odbočení tramvajové trati z Pekařské a 8. května přes Zámečnickou do Sokolské. V souladu s platným územním plánem tam má na základě požadavku dopravního podniku vzniknout bloková smyčka. Současně dojde k rekonstrukci inženýrských sítí. „Cílem studie je také navrhnout vhodné úpravy veřejných prostranství, aby se zlepšily podmínky pro pěší při zachování dostatku parkovacích kapacit,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec. Podle něj některá konkrétní opatření mohou mít několik variant řešení.

„Jedná se o důležitý veřejný prostor, proto o něm chceme diskutovat nejen s lidmi, kteří v této lokalitě bydlí či institucemi, které tam sídlí, ale i s ostatními Olomoučany,“ dodal náměstek Jakubec. Připomněl, že veřejné projednání není stanoveno zákonem, ale vedení radnice tento způsob diskuse podporuje.

Po dokončení a projednání studie bude radnice v polovině příštího roku žádat o územní rozhodnutí a poskytnutí dotace z evropského programu Integrovaných teritoriálních investic na realizaci.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)