První krok k proměně ulice Sokolská: jak se vyhnout umístění nového lesa sloupů?

Středa, 30.5.2018

Velká rekonstrukce čeká Sokolskou a okolní ulice. Jak zařídit, aby kvůli elektrickému trakčnímu vedení nestály v ulicí řady sloupů? Právě o zřízení věcných břemen pro ukotvení trakčního vedení a přípojek pro veřejné osvětlení bude radnice jednat s vlastníky nemovitostí lokalitě. Město i architekt se chtějí vyvarovat „lesa“ sloupů.

„Chápeme, že se jedná o zásah do vlastnických práv, proto budeme nabízet i finanční náhradu za zřízení ukotvení nebo elektrické přípojky. Platba je poděkováním za vstřícnost při spoluvytváření příjemného veřejného prostranství ve městě,“ objasnil náměstek primátora Aleš Jakubec.

V lokalitě ulic Sokolská, Zámečnická, U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární se jedná přibližně o 150 služebností, radnice ale prostřednictvím odborné firmy osloví všechny vlastníky nemovitostí v dotčeném území. „Předpokládáme, že využijeme hlavně stávající kotvy a jen v nezbytných případech počítáme s osazením nových. Případný nesouhlas by ale znamenal osazení značného počtu sloupů trakcí a veřejného osvětlení do ulic a tím by mohlo dojít ke znehodnocení čistého řešení celého prostoru,“ dodal náměstek Jakubec.

Důvodem úpravy veřejného prostoru těchto ulic je doplnění tramvajové větve z ulice 8. května přes Zámečnickou do Sokolské ulice s odbočením na obě strany, což odpovídá také požadavku územního plánu města. Tato smyčka bude využívána jako rezerva při výlukách, nehodách nebo odklonech tramvajových linek. Dalším důvodem rekonstrukce je nutnost řešení špatného stavu technických sítí, zejména kanalizace.

Kromě zkvalitnění sítě MHD je základním cílem chystané rekonstrukce vytvoření kvalitního uličního prostoru, uvolnění místa pro pěší a zároveň zachování co největšího počtu parkovacích míst.

Foto: google maps

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)