Ze Slavonína a Nedvězí začne jezdit více autobusových spojů

Pátek, 22.6.2018

Od 1. září se v Olomouci změní jízdní řády městské hromadné dopravy. Změny se týkají autobusových linek 14, 15, 25, 28 a 31. Největší změny se týkají linky číslo 28. Ukončení smluvních vztahů s obchodními centry pak městu rozváže ruce pro další posilování spojů v budoucnu.

„Na základě návrhu obyvatel Slavonína a Nedvězí, stejně jako komisí městských částí bude posíleno spojení na Horní Lán. Celkem se jedná o pět párů spojů jak ve směru ze Slavonína tak z Nedvězí, aby se k centru dostali cestující z obou městských částí,“ uvedl primátor Antonín Staněk.

Další změny jsou spíše kosmetické. Například ranní linka číslo 14 pojede ve 4:55 už od Hlavního nádraží a odpolední spoj v 16:38 bude veden až k Aholdu.

Podle požadavků komise městské části Droždín jsou navrženy také úpravy u večerních spojů linky číslo 15 po 20. hodině a autobusy s číslem 25 budou ráno vyjíždět dříve.

V případě linky 31 bude o tři minuty uspíšen spoj z 14:36, nově na 14:33 z Hlavního nádraží. Další malé úpravy v jízdních dobách vychází z oběhu vozidel.

Nové úpravy spojů Dopravního podniku vyplynou ze sčítání na tramvajové lince U, až budou k dispozici průzkumy ohledně vytížení. „Zároveň k poslednímu dni v roce město ukončí tři smlouvy s obchodními centry Globus, Haná a Kaufland, které přispívají na provoz autobusových linek. Vzhledem k rostoucím obytným zástavbám v okolí nákupních center a množícím se požadavkům cestujících na četnější dopravní obslužnost, bude vypovězení smluv znamenat, že město bude využití a nasazení těchto linek určovat samo,“ vysvětlil primátor Staněk.

Autor: 
(red)