Další opravy: po celé prázdniny nepojedou tramvaje na Novou Ulici

Úterý, 26.6.2018

Cestující, nepotěšíme vás. I během letošních prázdnin se bude opravovat a tedy i měnit provoz MHD.

Opravy tramvajových kolejí zasáhnou na začátku prázdnin do provozu ve městě. Od 2. do 26. července bude Dopravní podnik města Olomouce opravovat trať v křižovatce třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Od 2. července do 28. srpna současně opraví i tramvajovou trať v Brněnské ulici.

V lokalitě křižovatky Havlíčkova x tř. Svobody Dopravní podnik města Olomouce chystá výměnu kolejového zhlaví. Stavební práce spočívají ve výměně výhybek a částí kolejových oblouků, následně se budou opravovat i tramvajové koleje v Brněnské. „Avizované stavební práce zasáhnou do provozu MHD i individuální dopravy,“ upozornila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Martina Krčová.

Z důvodu oprav řidiči nebudou moct odbočit z třídy Svobody do ulice Havlíčkovy, a to z žádného směru. Průjezdný zůstane pouze směr z Havlíčkovy na třídě Svobody vpravo ve směru k tržnici. Ostatní provoz bude veden po objízdné trase, která vede z třídy Svobody do ulice Palackého, Krapkovy a dále na Havlíčkovu v obou směrech. Pro zlepšení průjezdnosti ulice Krapkovy bude po celou dobu uzavírky omezeno stání vozidel po celé délce ulice.

Tramvajová doprava bude vyloučena v úseku Nová Ulice – Okresní soud a tím dojde k následujícím úpravám tramvajového a autobusového provozu:

TRAMVAJOVÝ PROVOZ (2. 7. – 28. 8. 2018)

 • Tramvajové linky č. 1 a 4 budou nahrazeny kombinovanou linkou s označením X1/4 vedenou z Pavloviček po trase linky č. 4 na Náměstí Hrdinů a k Okresnímu soudu. Dále pokračuje po trase linky č. 1 přes Tržnici na Hlavní nádraží a Fibichova. Zpět z Fibichové bude vedena opět po trase linky č. 1 přes Hlavní nádraží na Tržnici a k Okresnímu soudu. Dále pokračuje po trase linky č. 4 na Náměstí Hrdinů a přes Masarykovu třídu na Hlavní nádraží a do Pavloviček.
 • Tramvajové linky č. 2, 3 a 5 budou vedeny ve svých trasách v upravených časových polohách.
 • Tramvajové linky č. 6 a U nebudou provozovány.
 • Tramvajová linka č. 7 bude po dobu výluky vedena ve své trase v upravených časových polohách.

Výlukové jízdní řády budou zveřejněny na zastávkových označnících.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ

Náhradní doprava bude realizována ve dvou etapách:

I. Etapa 2. 7. – 26. 7. 2018 Náhradní doprava bude zajištěna po trase Palackého – Krapkova – Výstaviště Flora – Nová Ulice – Okresní soud - Náměstí Hrdinů výlukovými autobusy X vedenými dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkových označnících.

II. Etapa 27. 7. – 28. 8. 2018 Náhradní doprava bude zajištěna po trase Náměstí Hrdinů – Okresní soud – Výstaviště Flora – Nová Ulice – Okresní soud - Náměstí Hrdinů výlukovými autobusy X vedenými dle jízdního řádu zveřejněného na jednotlivých zastávkových označnících.

I. Etapa 2. 7. – 26. 7. 2018

Pro veškerý provoz bude uzavřen jízdní pruh ul. Havlíčkova ve směru z centra. Ve směru do centra bude ulicí Havlíčkova veden veškerý provoz řadicím pruhem pro pravé odbočení. Autobusům bude povoleno levé odbočení na tř. Svobody. Zastávky Náměstí Hrdinů a Okresní soud směr Nová Ulice nebudou obsluhovány!

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

 • Palackého – tramvajová zastávka směr Neředín
 • Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
 • Wolkerova – zastávka pro náhradní autobusovou dopravu
 • Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10 u přenosného označníku
 • Pionýrská – zastávka linky č. 10 u přenosného označníku
 • Nová Ulice – zastávka směr Centrum Haná

Zpět:

 • Nová Ulice – zastávka směr Centrum Haná
 • Pionýrská – zastávka linky č. 10
 • Fakultní nemocnice – zastávka linky č. 10
 • Wolkerova – zastávka linky č. 52
 • Výstaviště Flora – tramvajová zastávka
 • Okresní soud – náhradní zastávka u přenosného označníku cca 120m zpět
 • Náměstí Hrdinů – tramvajová zastávka

Jelikož odjezdy autobusů směr Nová Ulice budou vedeny ze zastávky Palackého a tramvajová linka X/1/4 na zastávku Náměstí Hrdinů, budou cestující muset, pro vzájemný přestup, přejít mezi těmito zastávkami vzdálenost cca 100 metrů. Z tohoto důvodu jsou jízdní řády konstruovány tak, že rozdíl mezi příjezdem a odjezdem autobusových a tramvajových spojů činí cca 2 - 5 minut.

Z důvodu výluky tramvajové dopravy bude od 2. 7. 2018 do 28. 8. 2018 přesunuta zastávka Nová Ulice směr Pionýrská pro linky č. 10, 16 a 21 cca 50 m zpět, k označníku občasné zastávky v jízdním pruhu. Zastávka Nová Ulice (v zálivu) bude obsluhována výhradně autobusovou linkou X a linkami noční dopravy.

Veškeré výlukové jízdní řády (tramvaje a linka X) budou v předstihu k dispozici na prodejnách DPMO, a.s. a na webu www.dpmo.cz.

Fotogalerie: