Hřbitovní chodníky budou jako nové. Chodit budeme po dlažbě z ulice 1. máje

Čtvrtek, 12.7.2018

Zbrusu nový povrch dostávají čtyři cesty na ústředním hřbitově v neředíně. Návštěvníky největšího olomouckého hřbitova navíc může potěšit, že na chodníky budou použity kostky, které dříve před rekonstrukcí tvořily komunikaci v ulici 1. máje.

„Ústřední hřbitov navštěvuje velké množství lidí, mezi nimiž bývá i mnoho seniorů. Dobrý stav cest je tedy velmi důležitý a rekonstrukce potřebná,“ komentoval akci náměstek primátora Ladislav Šnevajs. „Jako bonus pak vnímám to, že se na hřbitově objeví kvalitní dlažební kostky, které už dříve spolehlivě sloužily na jiném místě Olomouce.“

Celkově teď kompletní obnovou prochází skoro osm set čtverečních metrů chodníků. Konkrétně jde o tyto úseky: lipovou alej od ústřední kaple ke zdi orientované ke Globusu, cestu od ústřední kaple katalpovou alejí k hrobce Primavesi a napojení od památníku americkým letcům k ústřední aleji a konečně přesun stanoviště kontejneru na odpad u historické brány. Tyto tři opravované úseky tvoří plochu zhruba 680 m² a právě při jejich rekonstrukci jsou použity dlažební kostky 19 x 19 centimetrů z nedávno opravené ulice 1. máje.

Poslední, čtvrtý úsek zahrnuje rekonstrukci stávající mlatové cesty mezi urnovými hroby. Jedná se o chodník o šířce 1,2 metry, vybudovaný v první fázi po zprovoznění krematoria ve 30. letech 20. století. Je za hranou životnosti, přičemž vystupující makadamové kameny znepříjemňují chůzi zejména starším spoluobčanům. Plocha nové komunikace je asi 90 m². „Tento úsek považujeme za pilotní, pokud se osvědčí, budou tímto způsobem v příštích letech opraveny stejně historické a špatně pochozí cesty mezi urnovými hroby, a to v oblasti vlevo od příchodu ke krematoriu a vlevo od vlastní budovy krematoria,“ uvedl ředitel Hřbitovů města Olomouc Evžen Horáček.

Práce na všech cestách začaly už v červnu a předpokládaný termín ukončení investiční akce je 10. září 2018. Celkové náklady činí 1,68 milionu korun včetně DPH.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)