Strany se dohodly. Koaliční smlouva bude v Olomouci podepsána 16. října

Sobota, 13.10.2018

Na páteční schůzce zástupců politických stran a hnutí zapojených do přípravy koaliční smlouvy pro statutární město Olomouc na volební období 2018–2022, došlo ke shodě všech zúčastněných na novém složení Rady města Olomouce a programových prioritách, které budou tvořit základ programového prohlášení nové koalice.

Zároveň se zástupci všech čtyř subjektů (ANO, ODS, KDU-ČSL a spOLečně) dohodli, že do pondělního večera projednají ve svých zastupitelských klubech a stranických orgánech finální znění koaliční smlouvy s tím, že její podpis proběhne dne 16. října v 9.00 hodin na radnici v Olomouci. Jmenné složení Rady města a přidělení kompetencí jednotlivým uvolněným členům Rady bude zveřejněno před podpisem koaliční smlouvy.

Zástupci stran a hnutí se také dohodli na plánu práce na novém programovém prohlášení a termínech jednotlivých jednání zastupitelstva do konce roku, s cílem projednat a schválit rozpočet města na rok 2019. Ustavující zasedání zastupitelstva proběhne v pondělí 5. listopadu.

Podle dosud známých informací bude v koaliční jedenáctičlenné Radě města Olomouce pět členů ANO, tři z ODS, dva z KDU-ČSL a jeden za spOLečně. 

Autor: 
(red)