Tři primátoři hledají společná řešení. Sousedé podpořili i novou halu v Olomouci

Sobota, 8.12.2018

První z plánovaných setkávání za sebou mají primátoři tří statutárních měst Olomouckého kraje. Olomoucký primátor Mirek Žbánek přivítal na radnici primátora Přerova Petra Měřínského a prostějovského primátora Františka Juru. „Jednali jsme o tématech, které nás spojují, a o problémech, které je lepší řešit společně,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Dodal, že se chce s kolegy z Přerova a Prostějova setkávat pravidelně. Primátoři jednali o dopravě, o využití odborníků z univerzity i o stavbě nové multifunkční haly v Olomouci. 

„Naše trojměstí je páteří Olomoucké aglomerace, musíme využít společný potenciál našich měst,“ řekl olomoucký primátor. Podle něj mají Olomouc, Přerov a Prostějov řadu podobných problémů a jejich řešení je provázané. Na druhou stranu všechna města spojuje obdobný potenciál. „Typickým příkladem prostoru pro spolupráci našich měst je Český optický klastr, který se týká jak práce vědců z Univerzity Palackého Olomouc, tak i přerovské Meopty,“ uvedl Petr Měřínský, primátor Přerova.

Dalším společným zájmem tří měst je co nejlepší dopravní dostupnost, kterou je rovněž třeba řešit v rámci celé aglomerace. To se týká dopravy automobilové, cyklistické i železniční. „Pokud jde například o dojíždění za prací, chceme podporovat železniční dopravu. Když lidé dojíždí za prací auty, zvyšují samozřejmě dopravní zátěž v cílovém městě,“ řekl primátor Olomouce. „Zatímco mezi Přerovem a Olomoucí je dostupnost vlakem dobrá, protože obě města leží na hlavním železničním koridoru, spojení Olomouce s Prostějovem by rozhodně potřebovalo velmi výrazné zlepšení,“ upozornil primátor Prostějova František Jura.

Nová hala je důležitá pro celý region

Dalšími společnými tématy byla například oblast dostupného a sociálního bydlení, koncepční řešení dlouhodobých investičních záměrů či celková strategie dalšího směřování tří velkých měst. Hovořilo se i o konkrétních projektech. „Tématem byla například multifunkční hala v Olomouci. Kolegové přislíbili, že tento projekt budou podporovat,“ zdůraznil Mirek Žbánek. Hala, jejíž stavbu chce Olomouc prosadit do Národního investičního plánu, je důležitá nejen pro Olomouc, ale pro celý region. „Téma se projednávalo i v rámci Olomouckého kraje, a všichni se shodli, že si krajské město takové multifunkční zařízení zaslouží,“ potvrdil František Jura, který dříve působil jako náměstek hejtmana. Podpora od představitelů druhého a třetího největšího města v kraji může být pro stavbu nové haly v Olomouci velmi důležitá. 

„Chceme si v budoucnu vyměňovat informace a provádět benchmarking, tedy porovnávání výsledků našich měst v jednotlivých prvcích rozvoje. Jsem si jistý, že to má smysl a našim městům to prospěje,“ uzavřel olomoucký primátor Mirek Žbánek.

Foto: MMOL/Blanka Martinovská

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)