Nový most u Bristolu už má základy! Stavbaře zaskočila podoba starého mostu

Pátek, 11.1.2019

V korytě řeky Moravy v centru Olomouce se při budování protipovodňové ochrany odehrává nevšední stavbařské dobrodružství. Tvrdí to stavební firmy, které zde budují ochranná opatření a nový most. K dobrodružství přispívá i to, že chyběla projektová dokumentace ke starému mostu, které se vloni boural. 

Kolemjdoucí tu za poslední půlrok byli svědky bourání starého mostu v Komenského ulici, rozsáhlého archeologického průzkumu a nyní i úspěšného založení mostu nového. Právě poslední fáze byla technicky nejnáročnější, protože stavbaři se při sanaci spodní stavby starého mostu museli vyrovnat s nejedním překvapením. K mostu se nepodařilo najít projektovou dokumentaci, snad v souvislosti s tím, že byl vystavěn za války.  

„Při demolici základů původního mostu nás překvapilo jeho skutečné založení, které předčilo všechna technická očekávání. Namísto předpokládaných masivních základových pasů jsme zastihli netradiční monolitické skruže vyplněné betonem a přikryté monolitickou deskou o mocnosti cirka jeden metr. Skruže o průměru pět metrů a hloubky tři metry byly osazeny na ocelovém roštu, který podpíraly dřevěné piloty. Veškeré pokusy vytáhnout tyto piloty byly marné, nakonec se nám je však podařilo převrtat pomocí speciální soupravy, a práce tak mohly s minimálním zpožděním pokračovat. Rychlost následujícího postupu samozřejmě bude záležet především na počasí,“ vysvětluje Jakub Vlk, vedoucí střediska HSV divize Speciální stavby ze společnosti SILNICE GROUP.

Archeologové se dostali až do středověku

Výstavba protipovodňových opatření na řece Moravě v centru Olomouce je v klíčové fázi. Na podzim ji zdržel archeologický průzkum, který si vyžádal zastavení stavebních prací. Archeologové tady našli jak zajímavé artefakty, jako třeba hromadu křesadel ze starých pušek, tak i základy různých historických mostních staveb. Nejstarší most zde mimochodem stál už ve 13. století! Výstavba břehů mimo zástavbu naopak pokračovala podle plánu.

Technicky náročná etapa II. B ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí Střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 m3/s, která odpovídá 380leté povodni. Protipovodňový systém ochrání před velkou vodou 20 tisíc obyvatel Olomouce a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Etapa II. B spočívá především ve výstavbě hrází a protipovodňových zdí a rozšíření koryta a nábřeží a snížení tzv. berem, částí koryta zaplavovaných při vyšších průtocích. Pravý břeh řeky Moravy bude v tomto úseku širší o 11 až 12 m a levý břeh o 3 až 4 m. Součástí projektu je také demontáž stávajících mostů a výstavba mostů nových v ulicích Masarykově a Komenského.

Olomouc čelí povodním pravidelně. V průběhu 20. století bylo město zasaženo záplavami 11krát. Koryto řeky Moravy se průběžně upravovalo na vyšší kapacitu, ta však byla vždy překonána. Nejničivější povodeň v historii postihla Olomouc v roce 1997, kdy se ocitla pod vodou třetina města a v okrese zahynulo 5 lidí. Právě tato událost byla hlavním impulsem k diskuzi o protipovodňové ochraně a realizaci aktuální investice. Zhotovitelem stavby s názvem Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B je sdružení „Společnost Morava, Olomouc“, které zahrnuje stavební společnosti SILNICE GROUP a Váhostav – SK a INSTA CZ. Stavební práce v rámci této etapy by měly být kompletně dokončeny v roce 2022.

Fotogalerie: 
Autor: 
(red)