Tramvaje a autobusy budou v Olomouci zdarma už od 65 let věku

Úterý, 15.1.2019

Cestování tramvajemi a autobusy v Olomouci bude pro seniory od 65 let zdarma. Bezplatně se senioři svezou už letos v létě. Novinka začne platit od 1. července 2019.

„Úpravou tarifní politiky MHD naplňujeme naši vizi dostupné veřejné dopravy ve městě. Bezplatnou MHD pro seniory od 65 let zavádíme jako úplnou novinku. Chceme tím podpořit využívání hromadné dopravy. Jsem přesvědčen, že se to u bezpečné, komfortní a udržitelné formy veřejné doprav, kterou senioři vyplatí,“ odůvodňuje rozhodnutí primátor Mirek Žbánek.

Jedinou podmínkou pro bezplatné cestování v olomoucké MHD bude dosažení 65 let. K prokázání věku bude seniorům stačit předložený osobní doklad, kterým svůj věk doloží. Bezplatné cestování seniorů v MHD bude radnice dopravnímu podniku finančně kompenzovat v rámci plateb za zajištění provozu autobusů a tramvají. „Tímto krokem chceme zároveň finančně ulevit seniorům a podpořit vyšší kvalitu jejich aktivního života. To platí zejména v době podstatné životní změny, kterou je odchod do důchodu,“ vysvětluje primátor.

Samotnému zavedení bezplatné přepravy pro cestující 65+ musí nyní předcházet nové nařízení o stanovení maximálních cen jízdného v MHD na území statutárního města Olomouce s účinností od 1. července 2019 a zapracování nově zavedené přepravy s koordinátorem IDSOK do Tarifu IDSOK s platností od stejného data.

Zvýhodněnou MHD mají už nyní v Olomouci senioři nad 70 let. K celoročnímu cestování v zóně 71 jim stačí dvacetikorunový kupon. Zcela zdarma jezdí olomouckou MHD děti do 6 let věku. Zvýhodněnou přepravu mají v zóně 71 i čestní dárci krve, cestují za 300 Kč ročně na tzv. Kapka Pas. Senioři nad 65 let mohli dosud využívat 50% slevu z běžného časového jízdného. Základní jízdenka na MHD v Olomouci stojí 14 korun. Měsíční jízdenka přijde na 350 korun a čtvrtletní stojí 900 korun.

Autor: 
(red)